GroundhoppersNet

Overigen => Koffieleut => Topic gestart door: TeeZee op mei 18, 2010, 09:54:33

Titel: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op mei 18, 2010, 09:54:33
Nog een kleine drie weken en we mogen weer naar de stembus. Op wie ga je stemmen en waarom?
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op mei 18, 2010, 10:40:16
De reden dat ik ook deze verkiezingen links stem, staat in het veel te lange stuk hieronder, dat zo lang is dat toch niemand het wil lezen....

We staan meer dan ooit voor fundamentele keuzes. Aan de ene kant ligt er het immigratiedossier, aan de andere kant kunnen we er niet omheen dat er bezuinigd moet worden.

Wat betreft het eerste:
Hoe meer ik er over nadenk, hoe gelukkiger ik ben dat de door mijn ouders bestelde ooievaar in Hilversum is geland en niet in Hanoi, Harare of Huamachuco is doorgevlogen. Het gevolg is dat ik in Nederland woon en het verschrikkelijk goed heb. Ondanks dat er ook bij ons wat probleempjes zijn in de samenleving, hebben we het met z'n in dit land ontzettend goed. Punt.
Het is dan ook volledig onnodig om elke keer te benadrukken dat het land aan de rand van de afgrond staat. Want dat is niet zo. Punt.
Waar ik veel over nadenk is waaraan al diegenen waarvan de ooievaar niet in Hilversum, maar wel in Hanoi, Harare of Huamachuco is geland, het verdiend hebben om het op allerlei vlakken zoveel slechter te hebben dan wij. Het komt er op neer dat er niet zo heel veel te doen is dat er welvaarts- en welzijnsverschillen zijn tussen verschillende plekken op deze aarde. Maar ik vind de manier waarop wij onze rijkdom proberen te 'beschermen' niet meer van deze tijd. Wat dat betreft ben ik voorstander van een ruimhartig vreemdelingenbeleid.

Hierbij realiseer ik me wel dat de mentaliteit bij de autochtone bevolking zal moeten veranderen wil dit een succes worden. Blijven we op dezelfde manier tegen allochtonen aankijken en met allochtonen omgaan zoals we nu in de praktijk doen, dan creëren we een gedeelde samenleving en een allochtonenprobleem. Terwijl het verleden heeft aangetoond dat we het wel kunnen: De Joden, Hugenoten en Lutheranen die in de 16e en 17e eeuw hun toevlucht in Nederland zochten, hebben wezenlijk bijgedragen aan het succes van de Gouden Eeuw.


Wat betreft het tweede punt: de bezuiningingen.
Ook hier ligt een fundamentele denkwijze aan ten grondslag, namelijk wat voor soort maatschappij we willen.
Er zijn grofweg twee mogelijkheden. Ten eerste kunnen we kiezen voor een maatschappij waarin elk individu de maximale mogelijkheden moet krijgen om zo succesvol mogelijk te zijn. Dat klinkt mooi, maar de praktijk (VS bijvoorbeeld) laat zien dat weinigen echt succesvol zijn en dat velen gigantisch hard moeten werken om het hoofd boven water te houden. Of niet.  Het gevolg is een maatschappij waarbij geld een doel is geworden in plaats van een middel.

De tweede mogelijkheid is een maatschappij waarin iedereen naar vermogen bijdraagt aan het bereiken van een zo groot mogelijk welzijn voor alle leden van de samenleving. Dat betekent dat de overheid een grote rol heeft om welzijn te herverdelen.

De keuzes die gemaakt worden in het begrotingsbeleid, zullen bepalen welke kant de Nederlandse maatschappij op gaat. Er is een discrepantie tussen inkomsten en uitgaven. Die is op te lossen door de inkomsten te verhogen of door de uitgaven te verlagen. Het risico van het verlagen van de uitgaven is dat de overheid zich gaat terugtrekken op gebieden waar juist een actieve overheid gewenst is.


Gezien bovenstaande overwegingen, stem ik het liefst zo links mogelijk. Normaal gesproken is dat SP, al heb ik me de afgelopen jaren een beetje geërgerd aan het schreeuwerige karakter dat de partij dreigt te krijgen. Veel te veel en veel te ondoordachte ophef om dingetjes die even in het nieuws zijn. Hopelijk wordt dat onder Roemer beter dan dat het onder Kant was.

Dit keer gaat het echter PvdA worden. Een stem op de SP heeft immers pas zin als de PvdA sterk is en de premier levert. Dat is voor de richting die Nederland op gaat, van groot belang. Wordt de PvdA de grootste, dan komt er een centrumlinks kabinet of -heel misschien- wel een progressief kabinet. Wordt het CDA of de VVD het grootste, dan zal het wel centrumrechts worden, in het ergste geval met PVV.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Han op mei 18, 2010, 22:48:14
Nog een kleine drie weken en we mogen weer naar de stembus. Op wie ga je stemmen en waarom?

De poll-vraag of ik mag stemmen kan ik positief beantwoorden. Ik heb me als buitenlander in den vreemde geregistreerd voor deze verkiezingen. Normaliter dient dat te geschieden per reguliere post maar ivm de aswolk kon dat destijds niet. Het advies luidde om dan de schriftelijke aanvraag te doen toekomen aan de Nederlandse Ambassade in Cairo die dan zorg zou dragen voor verdere verzending.

Op mijn vraag of diplomatieke post zó onschendbaar was dat de aswolk dáár dan geen vat op zou krijgen bleef het stil aan de overkant.

Uiteindelijk mocht het dan via email en het ontvangstbewijs daarvoor heb ik inmiddels via de Gemeente Den Haag mogen ontvangen.

Voor de toezending van de twee stembiljetten diende ik een huisadres op te geven. Aangezien er geen sprake is reguliere postbestelling heb ik een postbusnummer op moeten geven.

Op mijn vraag of dat geaccepteerd wordt is na twee verzoeken per email nog steeds geen antwoord geformuleerd.

In den vreemde dient men eerder te stemmen dan in Nederland en de stembiljetten moeten voor de verkiezingsdatum terug zijn in Nederland. De stembiljetten worden echter dusdanig laat aangeleverd dat het fysiek onmogelijk is om ze voortijdig te retourneren. Als ik ze al zou ontvangen.

Ik mag daarom mijn ingevulde stembiljetten (laten) aanleveren bij de Nederlandse Ambassade in Cairo. Als het luchtruim boven Nederland asvrij is arriveert daar dan tijdig een postzak met door Nederlanders in Egypte uitgebrachte stemmen. Minimaal twéé daarvoor zullen blanco zijn, waarvan één per machtiging.

Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Han op mei 19, 2010, 00:04:04
Hierbij realiseer ik me wel dat de mentaliteit bij de autochtone bevolking zal moeten veranderen wil dit een succes worden. Blijven we op dezelfde manier tegen allochtonen aankijken en met allochtonen omgaan zoals we nu in de praktijk doen, dan creëren we een gedeelde samenleving en een allochtonenprobleem. Terwijl het verleden heeft aangetoond dat we het wel kunnen: De Joden, Hugenoten en Lutheranen die in de 16e en 17e eeuw hun toevlucht in Nederland zochten, hebben wezenlijk bijgedragen aan het succes van de Gouden Eeuw.

In hoeverre zijn genoemde bi-culturelen er destijds in geslaagd om onderhuidse xenophobe trekjes van autochtonen niet te doen opflakkeren? Misschien hebben zij onbaatzuchtig economisch bijgedragen tot de wervelende Hollandsche status destijds.

Ik hoop dat hier volwassen op gereageerd kan worden. Ik voel namelijk geen enkele behoefte aan vingerwijzende en voorspelbare peenvogelpolemiekjes en sponsdiscussies van bedenkelijk eenzijdig pvv-allooi.

Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Peenvogel op mei 19, 2010, 09:46:38
In hoeverre zijn genoemde bi-culturelen er destijds in geslaagd om onderhuidse xenophobe trekjes van autochtonen niet te doen opflakkeren? Misschien hebben zij onbaatzuchtig economisch bijgedragen tot de wervelende Hollandsche status destijds.

Ik hoop dat hier volwassen op gereageerd kan worden. Ik voel namelijk geen enkele behoefte aan vingerwijzende en voorspelbare peenvogelpolemiekjes en sponsdiscussies van bedenkelijk eenzijdig pvv-allooi.

Ik voel me vereerd dat ik een eigen zelfstandig naamwoord heb gekregen. Je kunt echter gerust zijn. Politiek interesseert me matig. Je zult mij nauwelijks in dit topic zien.

Overigens ben ik wel benieuwd op basis waarvan je mij onder de PVV-aanhang schaart. Door wat opmerkingen op een groundhop-forum?
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Han op mei 19, 2010, 21:25:23
Overigens ben ik wel benieuwd op basis waarvan je mij onder de PVV-aanhang schaart. Door wat opmerkingen op een groundhop-forum?

Inderdaad. Bij Spons heb ik dat ook. Ik ga ervan uit dat je niet gebukt gaat onder die speculatieve waarneming.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op mei 20, 2010, 00:08:01
In hoeverre zijn genoemde bi-culturelen er destijds in geslaagd om onderhuidse xenophobe trekjes van autochtonen niet te doen opflakkeren? Misschien hebben zij onbaatzuchtig economisch bijgedragen tot de wervelende Hollandsche status destijds.

Ik hoop dat hier volwassen op gereageerd kan worden. Ik voel namelijk geen enkele behoefte aan vingerwijzende en voorspelbare peenvogelpolemiekjes en sponsdiscussies van bedenkelijk eenzijdig pvv-allooi.

Ik was er natuurlijk niet bij in de 17e eeuw, maar ik verwacht dat het toen niet veel beter was dan nu. Brederode was in zijn 'Spaanse Brabander' ook niet echt vleiend voor de naar Amsterdam gekomen Belgen. En de Molukkers in de jaren 50 zullen het ook niet makkelijk gehad hebben. De sfeer begint nu echter wel heel erg 'wij tegen zij' te worden. Het wordt echt eens tijd dat zowel allochtoon als autochtoon zich realiseert dat het een gegeven is dat we met elkaar in dit land wonen en dat we er samen het beste van moeten maken.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Peenvogel op mei 20, 2010, 09:14:01
Inderdaad. Bij Spons heb ik dat ook. Ik ga ervan uit dat je niet gebukt gaat onder die speculatieve waarneming.

Nee hoor, maak je maar geen zorgen. Ik heb echter wel contact opgenomen met Studio Vandersteen naar aanleiding van jouw alliteratie en het concept voor een nieuw album is klaar. Suske en Wiske en de populistische peenvogelpolemieken. Daarin blijkt aan het einde van het album dat ik een gewone vader ben met een voorliefde voor Feyenoord, jaren '80 ska en Italiaanse scooters uit de jaren '60.

(http://brabosh.files.wordpress.com/2009/04/wiske.jpg)

Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op mei 20, 2010, 09:26:58
Nee hoor, maak je maar geen zorgen. Ik heb echter wel contact opgenomen met Studio Vandersteen naar aanleiding van jouw alliteratie en het concept voor een nieuw album is klaar. Suske en Wiske en de populistische peenvogelpolemieken. Daarin blijkt aan het einde van het album dat ik een gewone vader ben met een voorliefde voor Feyenoord, jaren '80 ska en Italiaanse scooters uit de jaren '60.

(http://brabosh.files.wordpress.com/2009/04/wiske.jpg)
Haha, geweldig.

Ik vind het verder een ongemakkelijk topic worden, maar dat komt vooral doordat ik het volledig eens ben met hgrm.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op mei 20, 2010, 10:40:19
Haha, geweldig.

Ik vind het verder een ongemakkelijk topic worden, maar dat komt vooral doordat ik het volledig eens ben met hgrm.

Het moet niet gekker worden. Straks ga je nog zeggen dat ik gelijk heb. En vind je hadronenbingo opeens leuk.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Han op mei 20, 2010, 21:23:20
Citaat van: Peenvogel
Daarin blijkt aan het einde van het album dat ik een gewone vader ben met een voorliefde voor Feyenoord, jaren '80 ska en Italiaanse scooters uit de jaren '60.
Haa, dat is dus het doorsneeprofiel van het PVV-electoraat
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op mei 21, 2010, 00:43:38
Inderdaad. Bij Spons heb ik dat ook. Ik ga ervan uit dat je niet gebukt gaat onder die speculatieve waarneming.

Wat heb ik hier mee te maken ?
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Peenvogel op mei 21, 2010, 11:34:07
Wat heb ik hier mee te maken ?

Geen idee. Ik wordt in dit topic ook als PVV'er neergezet. Op basis waarvan is me nog steeds niet duidelijk.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op mei 22, 2010, 10:00:00
Ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Het is geen geheim dat ik van de linkse kerk ben en de stemwijzer zette bij mij de SP en de PvdA op 1 en 2, terwijl de VVD (zoals altijd) helemaal onderaan stond. En dat terwijl ik invulde dat ik meer asfalt en geen kilometerheffing wil en voor een hogere AOW-leeftijd ben. Een stem voor de PvdA, vermoedelijk Ahmed Marcouch in dat geval, zou een strategische stem betekenen.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: ZZ op mei 24, 2010, 17:47:38
Citaat van: Han
De poll-vraag of ik mag stemmen kan ik positief beantwoorden. Ik heb me als buitenlander in den vreemde geregistreerd voor deze verkiezingen. Normaliter dient dat te geschieden per reguliere post maar ivm de aswolk kon dat destijds niet. Het advies luidde om dan de schriftelijke aanvraag te doen toekomen aan de Nederlandse Ambassade in Cairo die dan zorg zou dragen voor verdere verzending.

Op mijn vraag of diplomatieke post zó onschendbaar was dat de aswolk dáár dan geen vat op zou krijgen bleef het stil aan de overkant.

Uiteindelijk mocht het dan via email en het ontvangstbewijs daarvoor heb ik inmiddels via de Gemeente Den Haag mogen ontvangen.

Voor de toezending van de twee stembiljetten diende ik een huisadres op te geven. Aangezien er geen sprake is reguliere postbestelling heb ik een postbusnummer op moeten geven.

Op mijn vraag of dat geaccepteerd wordt is na twee verzoeken per email nog steeds geen antwoord geformuleerd.

In den vreemde dient men eerder te stemmen dan in Nederland en de stembiljetten moeten voor de verkiezingsdatum terug zijn in Nederland. De stembiljetten worden echter dusdanig laat aangeleverd dat het fysiek onmogelijk is om ze voortijdig te retourneren. Als ik ze al zou ontvangen.

Ik mag daarom mijn ingevulde stembiljetten (laten) aanleveren bij de Nederlandse Ambassade in Cairo. Als het luchtruim boven Nederland asvrij is arriveert daar dan tijdig een postzak met door Nederlanders in Egypte uitgebrachte stemmen. Minimaal twéé daarvoor zullen blanco zijn, waarvan één per machtiging.

Waarom neem jij de moeite om je door die hele mallemolen van (vergeefse) correspondentie, postzendingen en e-mails heen te werken om vervolgens tóch geen enkele invloed uit te oefenen op de verkiezingsuitslag?
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Han op mei 24, 2010, 22:27:07
Waarom neem jij de moeite om je door die hele mallemolen van (vergeefse) correspondentie, postzendingen en e-mails heen te werken om vervolgens tóch geen enkele invloed uit te oefenen op de verkiezingsuitslag?

De blanco stem mag je met een korreltje zout nemen. Noem het maar impulsief sarcasme. Ik ben nu namelijk nóg meer gebrand op het uitbrengen van stemmen.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op jun 07, 2010, 17:59:57
Ik ga waarschijnlijk toch stemmen waar mijn hart/overtuiging ligt.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: King Nothing op jun 07, 2010, 18:58:24
Ik ben me vergeten aan te melden als "stemmer in het buitenland". Wist niet dat dit minimaal 6 weken tevoren moest, dus ik kan voor het eerst sinds mijn 18e verjaardag geen stem uitbrengen.

De bedoeling was PvdA, SP of GL, maar soit, het maakt nu niet meer uit.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Han op jun 07, 2010, 22:03:26
Ik ga waarschijnlijk toch stemmen waar mijn hart/overtuiging ligt.

Mijn stemgedrag heeft zich in de loop der jaren van rechts/liberaal, met name onder invloed van mijn leefmilieu en opvoeding, langzamerhand verlegd naar D'66 en vervolgens naar het midden van de aandachtsdriehoek D'66/Groen Links/SP. 

Het solidariteitsbeginsel ligt daar aan ten grondslag.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op jun 07, 2010, 22:08:41
Grappig, meestal schuiven mensen op naar rechts als ze ouder worden.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Han op jun 07, 2010, 23:02:51
Grappig, meestal schuiven mensen op naar rechts als ze ouder worden.

Als je tot de jaren des onderscheids komt word je jonger van geest is mijn eigen beleving. Als je een zekere mate van geestelijke onafhankelijkheid ervaart maakt consumentisme, materialisme en individualisme, misschien zelfs egocentrisme, hoe contrasterend dat ook moge klinken, plaats voor oog voor collectiviteit en solidariteit. Dat althans is een geheel persoonlijke ervaring.

In mijn andere beleving zijn links en rechts diffuse begrippen die in deze campagne echter aangescherpt lijken te worden met als aanleiding de toverwoorden 'hervorming' en 'sociaal'.


Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Lek11 op jun 08, 2010, 10:24:26
We kunnen aan de hand van de peilingen wel concluderen dat we in ieder geval eens een andere premier gaan krijgen dan JP. Dat is wel weer een tijdje geleden.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op jun 08, 2010, 10:44:33
Ik wil toch voorzichtig zijn met concluderen. Het schijnt dat er nog een dermate groot deel zweeft, dat het zomaar weer allemaal anders kan worden. En wat dat betreft zijn ze bij het CDA net Duitsers....
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Han op jun 08, 2010, 22:50:28
Zojuist het NOS-debat gezien. Ik voel me murw.

Mark Rutte stelde mij niet teleur met zijn weerzinwekkend minzame aura. De mist heldere politieke boodschap komt op naam van Geert Wilders.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op jun 08, 2010, 22:54:17
Vandaag: Wilders: "Gematigde moslims zijn van harte welkom om hier te blijven"
Gisteren: Wilders: "De Islam is een gevaar; er bestaat geen gematigde islam"

Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Lek11 op jun 09, 2010, 09:56:53
Mijn stem gaat vanavond naar de VVD.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op jun 09, 2010, 10:17:24
Mijn stem gaat naar de hoogste vrouw op de lijst van de SP.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Joost op jun 09, 2010, 19:55:57
Mijn stem ging bij gebrek aan Limburgse mannen de vorige keer naar een zeer aantrekkelijke dame bij de ChristenUnie. Dit keer viel de keus op de SP waar ik niet het voor de handliggende Jan de Wit heb gekozen maar Ron Meyer. Ook uit mijn woonplaats.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op jun 09, 2010, 20:30:10
Jij stemt bij voorkeur op iemand uit je eigen provincie?
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Joost op jun 09, 2010, 20:36:15
Ja, dat is heel bewust. Misschien ligt het aan mij maar wanneer er iemand uit je eigen streek in de kamer zit heeft hij/zij toch meer oog voor daarvoor.

Zonder Camiel Eurlings waren de Limburgse infrastructurele problemen nooit zo op de kaart gezet.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op jun 09, 2010, 20:50:32
Daar zit wat in. Daar had ik als randstedeling nooit bij stilgestaan, een opmerking die eens te meer jouw keuze eigenlijk vrij logisch maakt.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Peenvogel op jun 09, 2010, 20:59:58
Daar zit wat in. Daar had ik als randstedeling nooit bij stilgestaan, een opmerking die eens te meer jouw keuze eigenlijk vrij logisch maakt.

Dan kom je gezien jouw woonplaats snel bij Nootdorper Rita V. uit ;) Dat wil je toch niet?
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op jun 09, 2010, 21:12:45
Dan kom je gezien jouw woonplaats snel bij Nootdorper Rita V. uit ;) Dat wil je toch niet?
Erger nog, Hilbrand Nawijn woont hier. Maar die gaat niet meer landelijk.

Maar ik begrijp Joost wel. Ik maak me er niet druk om uit welke provincie iemand komt, omdat het gebied waar ik woon toch al het centrum van het politieke bestuur is.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Peenvogel op jun 09, 2010, 21:17:01
Ik vind het nogal een rechtse gedachte, eigen provincie eerst ;)
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op jun 09, 2010, 22:15:38
Een schot voor de boeg op grond van de voorlopige prognose:

1) De enige coalitie met 3 partijen die misschien mogelijk is: Grote coalitie VVD+PvdA+CDA. Lijkt me niet waarschijnlijk.

2) Centrum rechts kabinet: VVD+CDA+PVV heeft samen 74. Dus er moet nog wat bij. Ik kan me niet voorstellen dat SGP of CU zich lenen voor een kabinet met PVV. Met andere woorden: Rechts is niet waarschijnlijk

3) Centrum links kabinet: PvdA+CDA = 52 zetels, dus nog 24 nodig. Kan met SP en GL of SP en D'66.

4) Paars kabinet: PvdA+VVD+D'66+GL = 83 zetels. Kan dus ook.

Ergo: VVD heeft maar één reële optie, namelijk Paars. PvdA heeft er twee: Paars en Centrum links. Dus of de PvdA of de VVD uiteindelijk de grootste wordt, maakt niet zo veel uit, als de PvdA het goed speelt bepalen zij of het Paars of Centrum links wordt.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op jun 10, 2010, 05:16:38
Het wordt gewoon keihard VVD+PVV+CDA, onder het mom van "verantwoordelijkheid nemen, dit land moet geregeerd worden in deze barre tijden". Let maar op. En inmiddels is die combinatie dus mogelijk.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Lek11 op jun 10, 2010, 10:11:15
VVD, PvdA, CDA is opzich niet verkeerd maar aan de andere kant zou het natuurlijk wel vreemd zijn als de CDA zou gaan regeren na zo’n flink verlies. Maar aangezien er zo weinig coalitie mogelijkheden zijn is het inderdaad wel een reële optie.

Joost ik had eigenlijk wel verwacht dat jij PVV stemde. 1 op 4 Limburgers schijnen dat namelijk te doen ;).
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: HJanneman op jun 10, 2010, 10:19:46
Het wordt gewoon keihard VVD+PVV+CDA, onder het mom van "verantwoordelijkheid nemen, dit land moet geregeerd worden in deze barre tijden". Let maar op. En inmiddels is die combinatie dus mogelijk.

Eng!

Ik heb PvdA en D66 gestemd(mijn vriendin stemde niet, en ik twijfelde tussen deze partijen, dus dit leek mij een prima oplossing).
Als (aankomend)leraar in het voortgezet onderwijs vind ik het wel belangrijk dat je een beetje een sociaal voorbeeld geeft, en daar horen geen enge partijen als PVV bij, en deze ronde de VVD ook niet.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op jun 10, 2010, 11:25:11
Of ze nu op 74 of 76 komen, VVD/CDA/PVV is bij voorbaat kansloos. Instabiel, geen meerderheid in de senaat (35 van 75). Het zou zelfs zomaar kunnen dat er een stel PVV'er weglopen als GW te veel wijn bij z'n slootwater doet. Weg is je meerderheid.

De enige redelijk stabiele coalities (coalities met stabiele partijen die ook een meerderheid in de eerste kamer hebben) die mogelijk zijn, zijn met de PvdA. (waarbij opgemerkt dat Paars+ (VVD/PvdA/D'66/GL)  het ook niet redt in de eerste kamer: TK: 81, EK: 34)

Grote coalitie: VVD/PvdA/CDA (TK: 82, EK: 49)

Regenboog: VVD/PvdA/GL/SP/D'66 (TK: 96, EK: 46), met opmerking dat D'66 en/of GL niet eens nodig zijn.

Centrumlinks: PvdA/CDA/SP/GL (TK: 76, EK: 51), met opmerking dat ipv GL of naast GL ook D'66 kan.


De PvdA heeft het dus voor het uitkiezen; met slim onderhandelen wordt Cohen premier, mogelijk zelfs van een kabinet zonder VVD.


Ergo: mijn conclusie is dat de PvdA de winnaar van de verkiezingen is: ofwel de PvdA staat buiten een kabinet dat het hooguit een half jaar uithoudt ofwel de PvdA heeft het voor het uitkiezen en sleept op zijn minst de premierspost uit het vuur.


Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op jun 10, 2010, 11:25:23

Joost ik had eigenlijk wel verwacht dat jij PVV stemde. 1 op 4 Limburgers schijnen dat namelijk te doen ;).

in Kerkrade zelfs 1 op de 3
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op jun 10, 2010, 12:59:01
Of ze nu op 74 of 76 komen, VVD/CDA/PVV is bij voorbaat kansloos. Instabiel, geen meerderheid in de senaat (35 van 75).

Dat linkse tuig zou inderdaad in de 1e kamer deze regering nog een tijdje kunnen frustreren maar in mei volgend jaar wordt er een nieuwe senaat gekozen.

Daarna kunnen echt de maatregelen genomen worden die onze economie nodig heeft.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Peenvogel op jun 10, 2010, 13:10:53
Heel opvallend vind ik de tekening in de regionale verschillen. Het ooit zo katholieke en tot zeer recent aan de KVP/CDA verknochte zuiden van het land kiest vrij overweldigend voor de rechtse partijen (net als Vlaanderen zondag zal doen). De PvdA bevestigt zijn status van grootstedelijke partij (ik zou overigens eens benieuwd zijn naar het percentage allochtonen in het totale stemmenaantal van deze partij, maar dat zal wel politiek te incorrect zijn ofzo), maar kan verder in de kleinere gemeentes in de Randstad niet het heft in handen nemen, laat staan in de provincie (m.u.v. het noorden).

Was gisteren nog bij DWDD. Grote groepen Turken en Marokkanen die op de PVDA stemden zonder te weten waarom. Een aantal van hen stelden dat er dan geen discriminatie meer zou zijn.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: AthleticHolanda op jun 10, 2010, 13:37:14
Als ik me niet vergis woon ik in de meest socialistische gemeente van Nederland *trots*
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Han op sep 01, 2010, 22:33:47
Eens zien hoe bij nieuwe TK-verkiezingen de opkomst een historisch lage opkomst zal laten zien.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Han op sep 01, 2010, 23:02:53
Eigenlijk is het uiterst simpel om de impasse te doorbreken; schop alle Marokkanen en moslims het land uit en het draagvlak voor de PVV is ermee weggenomen.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Lek11 op sep 02, 2010, 15:10:51
PVV zal de grootste partij worden met nieuwe verkiezingen.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 02, 2010, 16:46:16
Eigenlijk is het uiterst simpel om de impasse te doorbreken; schop alle Marokkanen en moslims het land uit en het draagvlak voor de PVV is ermee weggenomen.

maar daarmee hebben we nog steeds geen kabinet, we beginnen steeds meer op Belgie te lijken
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 02, 2010, 21:59:48
Het lijkt wel een wedstrijd surplace tussen Nederland en België....
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Han op sep 03, 2010, 00:06:46
maar daarmee hebben we nog steeds geen kabinet, we beginnen steeds meer op Belgie te lijken

De ironische paradox van mijn 'suggestie' zal je ongetwijfeld niet zijn ontgaan. Whatever. De huidige theatrale schermutselingen zijn nauwelijks een incentive om opnieuw ter stembus te gaan.

Het Nederlandse electoraat heeft onbedoeld over zichzelf een even potsierlijke als fascinerende patstelling afgeroepen en het blijkt 'Gefundenes Fressen' voor de roverhoofdmannen op Het Binnenhof.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Lek11 op sep 03, 2010, 17:58:19
Nou de formatie is nu definitief mislukt. Wie nu? Nieuwe verkiezingen?
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 03, 2010, 18:29:18
Centrumlinks is nog steeds niet onderzocht. Het zou stuitend zijn als deze mogelijkheid weer genegeerd wordt.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Han op sep 04, 2010, 23:43:35
Cohen heeft gisteren al onmiddellijk de hand naar de VVD uitgestoken. De PvdA wil niet met de SP; zoals ik al eerder schreef: een aanwijzing dat tactisch stemmen op de PvdA i.p.v. klein-links om een linkse coalitie te bewerkstelligen, vrijwel zeker een verloren stem zal zijn.

Op de sterfhuisconstructie is inmiddels politieke euthanasie gepleegd door Wilders en Cohen danst horlepiepend op het graf. Ik ben benieuwd wie aanhaakt op deze morbide polonaise en zie beelden van Halsema, Pechtold en Roemer als 'grim reapers'.

Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 06, 2010, 14:02:45
Nou de formatie is nu definitief mislukt. Wie nu? Nieuwe verkiezingen?

dat lijkt me de beste oplossing, ik denk dat de mensen dat gedraai van het cda en links zo zat zijn dat we daarna gewoon een meerderheidskabinet van VVD en PVV kunnen vormen
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 06, 2010, 16:45:08
Misschien gaan er nog 5 zetels van CDA naar PVV; voor de rest kan de winst van PVV alleen maar ten koste gaan van de VVD. Dus laat maar komen, die verkiezingen; een blauwbruine (blauwe blazers en bruine hemden, VVD en PVV dus) meerderheid zal er niet komen en een zwakke VVD maakt de kans op een (centrum-)links kabinet alleen maar groter.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 06, 2010, 17:01:23
Misschien gaan er nog 5 zetels van CDA naar PVV; voor de rest kan de winst van PVV alleen maar ten koste gaan van de VVD. Dus laat maar komen, die verkiezingen; een blauwbruine (blauwe blazers en bruine hemden, VVD en PVV dus) meerderheid zal er niet komen en een zwakke VVD maakt de kans op een (centrum-)links kabinet alleen maar groter.

Uit onderzoek bij de vorige verkiezingen is gebleken dat heel veel PVV stemmers juist bij links vandaan gekomen zijn, dus je stelling klopt niet
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 06, 2010, 23:17:49
Daar komt niet veel meer vandaan. Het was voor de verkiezingen al duidelijk dat links niet met PVV wil en andersom. Dus alles dat sympathie heeft voor de PVV en er wellicht de volgende keer op zou overwegen te stemmen, heeft de afgelopen keer al niet op links gestemd.

De verhouding links-rechts is nu wel zo'n beetje uitgekristalliseerd. Er zullen alleen nog onderlinge verschuivingen plaatsvinden. De enige fundamentele verandering zou de verdere teneergang van het CDA kunnen zijn. Maar daar kunnen zowel links als rechts van profiteren. 
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Lek11 op sep 07, 2010, 16:11:54
En ze willen nu weer verder met de onderhandelingen over een rechtse coalitie. Als Beatrix akkoord gaat, zal dat rechtse kabinet er wel gaan komen denk ik. Het regeerakkoord was bijna klaar.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Joost op sep 07, 2010, 16:16:05
Tactisch gezien een meesterzet van Wilders. Blij ben ik er allerminst mee.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 07, 2010, 20:14:43
Dat 3 dissidenten te veel is maar 2 wel kan, dan verdenk ik de SGP er toch ernstig van dat ze een geheim akkoord gesloten hebben.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op sep 30, 2010, 22:00:07
Hoera, de maximumsnelheid op snelwegen gaat omhoog naar 130 km/u.

Nu de feiten. Ik heb toevalllig wat zitten rekenen vanavond.

Van Delfzijl naar Maastricht is het 405 km via o.a. de A31 (langste optie in google maps).

Stel dat je de hele route de maximale snelheid mag rijden (want lulkoek is, want snelwegen waar je nu 120 km/u mag rijden worden steeds schaarser, over de irritante 80 km/u-zones rondom grote steden nog niet te spreken), dan doe je er met 130 km/u 3:07 over en met 120 km/u 3:23. Kortom, een whopping kwartiertje winst over zo'n beetje de langst mogelijke afstand binnen Nederland.

Om je vingers bij af te likken.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Joost op okt 01, 2010, 08:57:07
Het gaat vooral om het idee TeeZee. En als je het kwartiertje echt wilt ervaren nodig ik je uit eens mee te gaan naar Groningen v Roda vanuit Kerkrade.

Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op okt 01, 2010, 09:52:06
Als je van Delfzijl naar Maastricht wilt, neem je de Autobahn van Leer naar Recklinghausen. Vervolgens via Düsseldorf richting Aachen. Waarschijnlijk wel iets meer kilometers, maar behalve het stukje door het Ruhrgebiet wel lekker doorrijden met 160. Daar hebben we het nieuwe kabinet niet voor nodig.


BTW: ik dacht dat ik de enige was die 's avonds toevallig zit te rekenen.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Joost op okt 01, 2010, 10:19:38
Ik twijfel of dat echt sneller is, en dan spreek ik uit ervaring. Zeker met de A73 kun je nu in Nederland recht omhoog tussen Groningen en Zuid-Limburg.

Via Duitsland is echt een stuk langer qua kilometers en je moet ook maar zo hard kunnen rijden. Naar Enschede/Almelo is het overigens wel een stuk sneller.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Sebastiaan_W op okt 01, 2010, 11:03:27
Zo dat heb ik een paar jaar terug gemerkt na een bezoek aan VVV - Heracles. Heen via Duitsland deed ik er iets van 5 kwartier over en terug door Nederland(via Wageningen/Apeldoorn) en toen deed ik er zeker 7 kwartier over.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op okt 01, 2010, 13:18:50
Het gaat vooral om het idee TeeZee. En als je het kwartiertje echt wilt ervaren nodig ik je uit eens mee te gaan naar Groningen v Roda vanuit Kerkrade.
Maximaal een kwartiertje! Bovendien gaat dit om één keer per jaar.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Joost op okt 01, 2010, 13:29:18
Maximaal een kwartiertje! Bovendien gaat dit om één keer per jaar.

Ik heb ook familie in Groningen.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op okt 01, 2010, 13:41:22
Ik heb ook familie in Groningen.
Dan wil ik je van harte feliciteren met een betere wereld.

Overigens, het einde van mijn huidige baan wordt feitelijk ook letterlijk genoemd in de financiële bijlages van het akkoord. How about that?
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op okt 01, 2010, 14:05:15
Dan wil ik je van harte feliciteren met een betere wereld.

Overigens, het einde van mijn huidige baan wordt feitelijk ook letterlijk genoemd in de financiële bijlages van het akkoord. How about that?

wat is je huidige baan dan ?
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Joost op okt 01, 2010, 14:28:06
Dan wil ik je van harte feliciteren met een betere wereld.

Overigens, het einde van mijn huidige baan wordt feitelijk ook letterlijk genoemd in de financiële bijlages van het akkoord. How about that?

ik zit in hetzelfde schuitje, ambtenaar.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op okt 01, 2010, 14:43:48
wat is je huidige baan dan ?
Meteoroloog bij de overheid.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op okt 01, 2010, 16:36:10
Hoewel ik mordicus tegen dit kabinet ben, is het voor mijn werkgever waarschijnlijk wel gunstig. Het regulier onderwijs zal er niet op vooruit gaan, wat gunstig is voor de particulieren....
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Han op feb 29, 2012, 23:52:43
Lutz Jacobi benadrukt eens te meer dat het in de politiek om inhoud gaat. Haar kandidatuur spreekt folianten; daar waar Albayrak een vooruitgeschoven pamfletmeisje is.
Titel: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 12 september 2012
Bericht door: TeeZee op aug 31, 2012, 15:58:28
En? Wat wordt het deze keer, heren (d.w.z. de Nederlanders)?

Ik verwacht dat de VVD de grootste wordt, de PvdA de SP nog voorbijgaat en dat we een hele brede coalitie krijgen die gelijk is aan Kunduz + PvdA - CU.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op aug 31, 2012, 17:01:23
Zou me inderdaad niks verbazen. Dus dat wordt weer stagnatie.
Dankzij de veelheid aan grotere en kleinere onzinpartijen die Nederland rijk is, worden er nooit eens echte keuzes gemaakt. Niet linksaf en niet rechtsaf. Het zou niet slecht zijn om een flinke kiesdrempel op te werpen zodat er uiteindelijk maar drie grote blokken overblijven: Socialisten, links-liberalen/groenen en conservatieven.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op aug 31, 2012, 21:39:27
Ik ben het wel met je eens, maar die driedeling wordt heel lastig. SP is socialistisch (duh), maar deels ook conservatief. VVD is liberaal, maar zeker niet groen of links. D66 is liberaal, maar zeker niet links. PvdA is socialistisch, maar heeft actief meegewerkt aan het liberalisme/"privatisisme". En het CDA, tja, die horen bij de conservatieven? Of hangt het er vanaf met wie ze regeren? En de PVV? Die past overal.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op aug 31, 2012, 22:25:27
VVD + CDA + klein rechts = conservatief
D66 + GL = links-liberaal
SP + PvdA = socialisten
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 04, 2012, 00:00:15
VVD + CDA + klein rechts = conservatief
D66 + GL = links-liberaal
SP + PvdA = socialisten

ik vind dit steeds meer neigen naar communisten, het rode gevaar is terug
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 04, 2012, 14:14:49
ik vind dit steeds meer neigen naar communisten, het rode gevaar is terug

Zo'n opmerking laat typisch zien hoe het er in Nederland voor staat. Dankzij de niet aflatende propaganda van de rechtse media (met voorop de Telegraaf) wordt er een bepaald beeld neergezet. Blijkbaar is het te veel moeite om de verkiezingsprogramma's eens door te kijken en zelf een beeld te vormen.
Dankzij deze mentaliteit maakt de VVD grote kans de verkiezingen te winnen terwijl het (neo)liberalisme is veel landen om ons heen op sterven na dood is (kijk maar eens naar de FDP, bijvoorbeeld). Het is wonderbaarlijk dat (volgens de peilingen) meer dan een derde op rechtse partijen gaat stemmen terwijl hooguit 5% van de bevolking rijk genoeg is om van het rechtse beleid te profiteren.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: ðe waan op sep 04, 2012, 16:32:41
terwijl hooguit 5% van de bevolking rijk genoeg is om van het rechtse beleid te profiteren.

En ik stem nog links ook.

Of beter gezegd: progressief.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 04, 2012, 16:41:18
Zo'n opmerking laat typisch zien hoe het er in Nederland voor staat. Dankzij de niet aflatende propaganda van de rechtse media (met voorop de Telegraaf) wordt er een bepaald beeld neergezet. Blijkbaar is het te veel moeite om de verkiezingsprogramma's eens door te kijken en zelf een beeld te vormen.
Dankzij deze mentaliteit maakt de VVD grote kans de verkiezingen te winnen terwijl het (neo)liberalisme is veel landen om ons heen op sterven na dood is (kijk maar eens naar de FDP, bijvoorbeeld). Het is wonderbaarlijk dat (volgens de peilingen) meer dan een derde op rechtse partijen gaat stemmen terwijl hooguit 5% van de bevolking rijk genoeg is om van het rechtse beleid te profiteren.

We profiteren allemaal van het rechtse beleid, volgens het CPB stijgt bij de VVD de koopkracht en de werkgelegenheid op de ( midden ) lange termijn het meest.

En ik lees niet eens De Telegraaf
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: FC_Emmen op sep 04, 2012, 17:25:49
Ik stem VVD en laat me door niemand aanpraten dat dat fout is. Het heeft eenvoudig te maken met andere opvattingen over hoe de mens in elkaar zit en de wereld eruit zou moeten zien.

Preken dat ik het slachtoffer ben of zou zijn van propaganda vat ik op als een belediging.
Dat geldt voor mij ook!
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op sep 04, 2012, 18:50:48
Ik stem VVD en laat me door niemand aanpraten dat dat fout is. Het heeft eenvoudig te maken met andere opvattingen over hoe de mens in elkaar zit en de wereld eruit zou moeten zien.
Met dat laatste ben ik het eens, maar ik ga waarschijnlijk Partij voor de Dieren stemmen. Ik vind dat het niet willen doorschuiven van energie- en milieuproblemen naar onze kinderen heel belangrijk is.

Sterker nog, ik denk dat het op termijn zelfs meer geld oplevert om nu serieus werk te maken van het zoeken naar middelen om bijvoorbeeld minder afhankelijk te zijn van olie.

Daarnaast voel ik me toch het meest prettig in een maatschappij waarbij het natuurlijke gedrag om een survival of the fittest te creëren getemperd wordt door een meer collectief, solidair systeem. Zaken als zorg, onderwijs, energie en OV zie ik het liefst niet overgeleverd zijn aan de markt (of als dat dan toch moet: sterk gereguleerd).
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: AthleticHolanda op sep 04, 2012, 18:52:22
We profiteren allemaal van het rechtse beleid

Dit is de grootste onzin die ik in jaren gelezen heb, en dan kijk ik slechts naar mezelf en de mensen om mij heen...
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: AthleticHolanda op sep 04, 2012, 19:04:13
Preken dat ik het slachtoffer ben of zou zijn van propaganda vat ik op als een belediging.

Jij behoort tot de minderheid die er wel serieus over heeft nagedacht. Dan is er niets mis mee, de meerderheid zou echter - al is het maar uit eigenbelang - beter niet op die partij stemmen.
Iedereen snapt dat bij de VVD - simpel gesteld - de rijken rijker worden en de armen armer. Daar hoef je niet hooggeleerd voor te zijn.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Koning Kriel op sep 04, 2012, 19:26:55
Iedereen snapt dat bij de VVD - simpel gesteld - de rijken rijker worden en de armen armer. Daar hoef je niet hooggeleerd voor te zijn.

Daar ben ik het dan weer volledig mee oneens. De VVD staat voor iedereen die iets van zijn leven wil maken maar ook voor iedereen die dat echt niet kan. Er zijn in Nederland echter te veel mensen die niet willen werken. Voor mij is het namelijk onverklaarbaar dat 500.000 mensen geen baan hebben maar we bussen vol met Polen naar Nederland halen voor werk wat wij Nederlanders niet willen doen. De 1.000 euro belastingvoordeel voor iedere werkende Nederlander is een maatregel die hier iets aan probeert te doen. Het moet minder aantrekkelijk zijn om op de bank te blijven hangen en je hand op te houden. Ik geloof dus niet dat de VVD de armen armer maakt. Ik gelood wel dat de SP en de PvdA weinig prikkels geven aan mensen om weer aan het werk te gaan.

Nederland is een van de meest genivelleerde landen van de wereld, alleen in Scandinavische landen en Oostenrijk is het verschil tussen arm en rijk groter (bron: Groene Amsterdamer) en toch willen de SP en de PvdA de belastingen voor de "rijken" verhogen onder het mom van Solidariteit. In Nederland gunnen we iemand zijn succes niet, waarom zou iemand niet meer mogen verdienen als hij iets heel goed kan of een goed draaiende onderneming heeft? Dat betekend niet dat de VVD voor graaiers en een bonussencultuur is zoals veel andere partijen beweren.

De VVD en het liberalisme  hebben vijf kernwaarden; Vrijheijd, Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid, Gelijkwaardigheid en Rechtvaardigheid. Ik geloof in deze kernwaarden en het gedachtengoed vandaar dat ik VVD stem en actief ben binnen de partij.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: AthleticHolanda op sep 04, 2012, 20:15:36
Ik geloof dus niet dat de VVD de armen armer maakt.

Wat voorbeelden uit mijn eigen leven.

- De VVD is voor privatisering in het openbaar vervoer. Toen de NS nog verantwoordelijk was voor het traject waar ik woon was er veel geklaag, maar was het in ieder geval betaalbaar. Sinds de aanbesteding blijven de prijzen maar stijgen (logisch, bedrijven moeten winst maken), staan er zelfs automaten waarin het onmogelijk is om kortingskaartjes te kopen en laat de service te wensen over. De hele regio is ontevreden en enkel de SP doet er wat aan en wil het openbaar vervoer betaalbaar en aantrekkelijker maken omdat de mensen die er noodgedwongen gebruik van moeten maken het vaak financieel wat minder hebben.

- De VVD voert de langstudeerboete in oftewel geld weghalen van mensen die het niet hebben. Lang was er geen definitieve duidelijkheid. Maar je begint aan een studie, tijdens de studie worden plots de spelregels veranderd met die snelheid dat je op dat moment al niet meer de mogelijkheid hebt om de boete te kunnen ontlopen door af te studeren.

- De VVD wil nog wat meer bezuingen op de kenniseconomie. Ze willen de studiefinanciering afschaffen, dat dat de armen armer maakt lijkt me volstrekt logisch en daarbij lijkt me toelichting verder niet nodig.

Van dit alles had ik geen last gehad bij een 'rode' regering, zoals spons het verwoordde.

Een verhaaltje over Polen en kernwaarden is leuk maar dat interesseert me vrij weinig, ook de linkse partijen willen mensen namelijk aan het werk. Dan heb ik het nog niet eens gehad over de in mijn ogen idiote standpunten van de VVD over o.a. het ontslagrecht, huurwoningen, de zorg etc.

De enige van die kernwaarden die me aanspreekt is vrijheid. Verantwoordelijkheid heb ik liever wat meer van de staat. Verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid interpreteren jullie wel erg merkwaardig gezien de standpunten t.o.v. allochtonen. Rechtvaardigheid bereik je mijns inziens niet door strenger straffen / minimum straffen.

Maargoed, iedereen z'n eigen ding. Wanneer mensen tenminste nadenken over politiek en daaruit concluderen dat het beter is om rechts te stemmen dan moeten ze dat doen. Ik heb het gevoel dat veel mensen geen idee hebben op wat ze stemmen. Het merendeel van dat soort kiezers zit bij de PVV, maar ook bij de VVD en zelfs bij de SP.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: AthleticHolanda op sep 04, 2012, 20:18:13
Voor mij is het namelijk onverklaarbaar dat 500.000 mensen geen baan hebben maar we bussen vol met Polen naar Nederland halen voor werk wat wij Nederlanders niet willen doen.

Saillant detail is dat die mensen naar Nederland worden gehaald door Nederlandse ondernemers die uitzendbureaus opzetten om Polen in Nederland te laten werken om zo maximaal winst te maken. M.a.w. dat wat de VVD zo stimuleert.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 04, 2012, 22:08:07
Met dat laatste ben ik het eens, maar ik ga waarschijnlijk Partij voor de Dieren stemmen. Ik vind dat het niet willen doorschuiven van energie- en milieuproblemen naar onze kinderen heel belangrijk is.

Sterker nog, ik denk dat het op termijn zelfs meer geld oplevert om nu serieus werk te maken van het zoeken naar middelen om bijvoorbeeld minder afhankelijk te zijn van olie.

Daarnaast voel ik me toch het meest prettig in een maatschappij waarbij het natuurlijke gedrag om een survival of the fittest te creëren getemperd wordt door een meer collectief, solidair systeem. Zaken als zorg, onderwijs, energie en OV zie ik het liefst niet overgeleverd zijn aan de markt (of als dat dan toch moet: sterk gereguleerd).

Dat kan ik niet helemaal rijmen met een stem op de partij voor de dieren, in het dierenrijk geldt juist het natuurlijke proces van het recht van de sterkste.

Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op sep 04, 2012, 22:14:22
Dat kan ik niet helemaal rijmen met een stem op de partij voor de dieren, in het dierenrijk geldt juist het natuurlijke proces van het recht van de sterkste.
Dus wat jij eigenlijk zegt is dat de PvdD juist wél voor het recht van de sterkste is? Dat begrijp ik namelijk niet uit hun programma.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 04, 2012, 22:14:57
Jij behoort tot de minderheid die er wel serieus over heeft nagedacht. Dan is er niets mis mee, de meerderheid zou echter - al is het maar uit eigenbelang - beter niet op die partij stemmen.
Iedereen snapt dat bij de VVD - simpel gesteld - de rijken rijker worden en de armen armer. Daar hoef je niet hooggeleerd voor te zijn.

Dat is wel heel simpel gesteld inderdaad.

Ik zie het meer als de mensen die wat van hun leven proberen te maken en bereid zijn daarvoor hard te werken worden daarvoor ook terecht beloond en worden niet door de nivellering die links wil alle lust tot iets extra's doen ontnomen.

Deze maatschappij heeft voor een groeiende welvaart en het creeeren van werk toch echt ondernemers nodig
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 04, 2012, 22:15:54
Dus wat jij eigenlijk zegt is dat de PvdD juist wél voor het recht van de sterkste is? Dat begrijp ik namelijk niet uit hun programma.

Nee ik bedoel dat de naam partij voor de dieren geheel verkeerd gekozen is
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op sep 04, 2012, 22:18:53
Nee ik bedoel dat de naam partij voor de dieren geheel verkeerd gekozen is
GroenLinks was een betere naam geweest. Dan kan het huidige GroenLinks de naam veranderen in GroenLiberaal.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 04, 2012, 22:19:42
Daar ben ik het dan weer volledig mee oneens. De VVD staat voor iedereen die iets van zijn leven wil maken maar ook voor iedereen die dat echt niet kan. Er zijn in Nederland echter te veel mensen die niet willen werken. Voor mij is het namelijk onverklaarbaar dat 500.000 mensen geen baan hebben maar we bussen vol met Polen naar Nederland halen voor werk wat wij Nederlanders niet willen doen. De 1.000 euro belastingvoordeel voor iedere werkende Nederlander is een maatregel die hier iets aan probeert te doen. Het moet minder aantrekkelijk zijn om op de bank te blijven hangen en je hand op te houden. Ik geloof dus niet dat de VVD de armen armer maakt. Ik gelood wel dat de SP en de PvdA weinig prikkels geven aan mensen om weer aan het werk te gaan.

Nederland is een van de meest genivelleerde landen van de wereld, alleen in Scandinavische landen en Oostenrijk is het verschil tussen arm en rijk groter (bron: Groene Amsterdamer) en toch willen de SP en de PvdA de belastingen voor de "rijken" verhogen onder het mom van Solidariteit. In Nederland gunnen we iemand zijn succes niet, waarom zou iemand niet meer mogen verdienen als hij iets heel goed kan of een goed draaiende onderneming heeft? Dat betekend niet dat de VVD voor graaiers en een bonussencultuur is zoals veel andere partijen beweren.

De VVD en het liberalisme  hebben vijf kernwaarden; Vrijheijd, Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid, Gelijkwaardigheid en Rechtvaardigheid. Ik geloof in deze kernwaarden en het gedachtengoed vandaar dat ik VVD stem en actief ben binnen de partij.

Alles wat ik hieronder heb gezet was eigenlijk al overbodig, ik kan het niet beter verwoorden.

Koning Kriel for ( minister ) President
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: AthleticHolanda op sep 04, 2012, 22:32:50
Ik zie het meer als de mensen die wat van hun leven proberen te maken en bereid zijn daarvoor hard te werken worden daarvoor ook terecht beloond en worden niet door de nivellering die links wil alle lust tot iets extra's doen ontnomen.

Mensen die hard werken maar relatief weinig verdienen zijn stukken beter af bij links dan rechts. Rechts beloont namelijk mensen die andere mensen hard laten werken.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 04, 2012, 22:46:25
Mensen die hard werken maar relatief weinig verdienen zijn stukken beter af bij links dan rechts. Rechts beloont namelijk mensen die andere mensen hard laten werken.

Mensen die hard werken maar relatief weinig verdienen mogen inderdaad wel wat meer krijgen maar het meest staat me tegen dat links mensen die te beroerd zijn om te werken ook ( veel ) beter af laat zijn dan nu het geval.

De werkenden ( en ook de eerste groep die jij hier aangeeft ) gaan er volgens het CPB bij bijvoorbeeld de SP in koopkracht op achteruit en de uitkeringsgerechtigden op vooruit waardoor het verschil tussen werken en niet werken nog kleiner wordt en dat bevorderd echt de wil om te gaan werken niet.

En dan maar klagen dat werkgevers uit pure noodzaak mensen uit Polen haalt die wel bereid zijn om te werken hoewel ik het er wel mee eens ben dat deze een normaal salaris behoren te krijgen wat in overeenstemming is wat een nederlander in een zelfde funktie zou krijgen

Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 04, 2012, 23:03:07
We profiteren allemaal van het rechtse beleid, volgens het CPB stijgt bij de VVD de koopkracht en de werkgelegenheid op de ( midden ) lange termijn het meest.

En ik lees niet eens De Telegraaf

Wiens koopkracht? Welke werkgelegenheid? En ten koste van wat?
Het systeem dat de VVD (en overig rechts Nederland) voorstaat wordt in stand gehouden door uitbuiting van het arbeidspotentieel in de 3e wereld en door roofbouw op de aarde en haar grondstoffen. Als we zo doorgaan, komt daar vroeg of laat een einde aan, hetzij door wapengekletter, hetzij door een milieuramp.

Ik kies liever voor een systeem dat uitgaat van streven naar zo veel mogelijk welzijn (welZIJN, geen welVAART) voor zo veel mogelijk mensen wereldwijd op een manier dat er van de aarde niet meer gevraagd wordt dan zij kan leveren. Hoewel ook de grote linkse partijen daarin lang niet ver genoeg gaan, zie ik een stem op de PvdA of de SP als de enige mogelijkheid om te zorgen dat dit ideaal dichterbij komt.

Los daarvan: ik vind dat je je moet schamen als je op een partij stemt die heeft samengewerkt met de neo-fascisten.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 04, 2012, 23:13:57
Ik kies liever voor een systeem dat uitgaat van streven naar zo veel mogelijk welzijn (welZIJN, geen welVAART) voor zo veel mogelijk mensen

Dat was het grondbeginsel van het vroegere communisme, een systeem dat volledig mislukt is
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 04, 2012, 23:16:44
Los daarvan: ik vind dat je je moet schamen als je op een partij stemt die heeft samengewerkt met de neo-fascisten.

Los van het feit dat ik het volledig met de PVV ( die overigens op sommige punten nog linkser is dan de SP en PvdA ) en de persoon Wilders oneens ben en ook absoluut niet begrijp dat er nog mensen zijn die erop stemmen gaat het me te ver om deze als neo-fascisten te bestempelen.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: FC_Emmen op sep 04, 2012, 23:24:09
Los daarvan: ik vind dat je je moet schamen als je op een partij stemt die heeft samengewerkt met de neo-fascisten.
De Godwin theorie gaat weer op.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 04, 2012, 23:30:07
Los van het feit dat ik het volledig met de PVV ( die overigens op sommige punten nog linkser is dan de SP en PvdA ) en de persoon Wilders oneens ben en ook absoluut niet begrijp dat er nog mensen zijn die erop stemmen gaat het me te ver om deze als neo-fascisten te bestempelen.

Zoek de definitie van fascisme maar eens op.
7 van de 10 punten sluiten aan bij het gedachtengoed en/of de manier van handelen van de PVV.

De overige 3 (gebruik van geweld, streven naar totale controle over maatschappij en cultuur en het streven naar dictatuur) zijn in een sterk gewortelde democratie zoals in Nederland zo onacceptabel dat elke partij die daar openlijk voor uitkomt zich volledig diskwalificeert en belachelijk maakt.

15 jaar geleden keken we met dédain naar landen als Frankrijk (Front National), België (Vlaams Blok/Belang) en Oostenrijk (FPÖ) waar het neo-fascisme toen al de kop op stak en weigerde half Nederland in Oostenrijk op wintersport te gaan toen de FPÖ in de regering kwam. Nu steken we de kop in het zand als hier hetzelfde gebeurt.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 04, 2012, 23:35:35
De Godwin theorie gaat weer op.

De werkelijkheid is soms hard om onder ogen te zien.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 04, 2012, 23:37:54
Zoek de definitie van fascisme maar eens op.
7 van de 10 punten sluiten aan bij het gedachtengoed en/of de manier van handelen van de PVV.

De overige 3 (gebruik van geweld, streven naar totale controle over maatschappij en cultuur en het streven naar dictatuur) zijn in een sterk gewortelde democratie zoals in Nederland zo onacceptabel dat elke partij die daar openlijk voor uitkomt zich volledig diskwalificeert en belachelijk maakt.

15 jaar geleden keken we met dédain naar landen als Frankrijk (Front National), België (Vlaams Blok/Belang) en Oostenrijk (FPÖ) waar het neo-fascisme toen al de kop op stak en weigerde half Nederland in Oostenrijk op wintersport te gaan toen de FPÖ in de regering kwam. Nu steken we de kop in het zand als hier hetzelfde gebeurt.

Fascisme
Een stroming waarin door middel van een autoritair regime een bevolkingsgroep sterk wordt bevoordeeld ten koste van andere groepen en deze bevoordeling door geweld wordt afgedwongen. Daarbij is vaak ook de drang om dit op te leggen aan omringende gebieden. Fascisme wordt in de westerse wereld vaak in verband gebracht met onderdrukking van joden.

Ik heb nog niets gehoord over de knokploegen van Geert Wilders en volgens mij is hij de grootste pro Israel politicus die in Den Haag rondloopt


Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: FC_Emmen op sep 04, 2012, 23:43:34
Als je meent dat de PVV een Nazi-Duitsland achtige staat nastreeft dan kun je met het zelfde gemak stellen dat de SP het Noord-Koreaanse model nastreeft, en of het daar zo gezellig is verschillen de meningen nogal over.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 04, 2012, 23:56:57
Het begrip 'fascisme' is niet eenduidig te definiëren. Het is een dermate complex en gevarieerd verschijnsel, dat moeilijk beknopt is te omschrijven. Toch heeft het fascisme een aantal basiskenmerken die het onderscheidt van andere politieke stromingen. Deze zijn:

Het fascisme is de tegenstander van zowel de traditioneel linkse als rechtse politieke partijen.
check. Wie de verkiezingsdebatten heeft gezien, ziet dat GW naar alle kanten om zich heen slaat (maar wel iets meer naar links dan naar rechts)

Het fascisme minacht contemporaine conservatieve instellingen.
check

Het fascisme vereert machtsvertoon en het gebruik van geweld, in zoverre dat is gericht op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde.
Is in Nederland niet mogelijk om hardop te uiten. We komen er hopelijk nooit achter hoe de PVV hier in staat.

Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider aan wie charismatische eigenschappen worden toegeschreven.
check

Het fascisme streeft naar de instelling van een politieke dictatuur.
Ook dat moet je in Nederland niet hardop zeggen wil je nog serieus genomen worden. Maar het zou me niet verbazen als GW het land op dezelfde manier wil organiseren als zijn partij als hij de kans zou krijgen.

Het fascisme streeft naar de volledige controle over het maatschappelijk leven en de sociale en culturele organisaties.
idem. De opvattingen over vrijheid van meningsuiting (wel uitdelen, niet incasseren; "Iedereen heeft het recht op mijn mening") doen het ergste vermoeden.

Het fascisme is extreem nationalistisch.
check

Het fascisme pleit voor een continue strijd om de eigen natie te kunnen doen overleven te midden van andere staten.
check. Zie het EU-verhaal.

Het fascisme berust in hoofdzaak op de maatschappelijke middenklasse.
Hoewel ik geen cijfers heb, heb ik wel de indruk dat GW vooral leunt op de krentenwegers en brievenlikkers van deze maatschappij.

Het fascisme streeft naar sociale eenheid en de opheffing van alle bestaande klassen- en belangentegenstellingen.
niet heel duidelijk zichbaar, maar op sommige punten wel. Vooral in het 'wij tegen hun'-denken

Ergo: ik zie meer overeenkomst dan me lief is.
Overigens is bijvoorbeeld de Anne Frankstichting tot dezelfde conclusie gekomen.

Verder is fascisme niet persé antisemitisch (in tegenstelling tot nationaal-socialisme). Het extreem nationalisme (7e punt) kan daar uiteraard wel toe leiden, maar het kan net zo goed leiden tot discriminatie van andere etnische of religieuze groeperingen die niet binnen het nationalistische ideaal passen. 
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 05, 2012, 00:03:54
Als je meent dat de PVV een Nazi-Duitsland achtige staat nastreeft dan kun je met het zelfde gemak stellen dat de SP het Noord-Koreaanse model nastreeft, en of het daar zo gezellig is verschillen de meningen nogal over.

Ik weet niet of de PVV een Nazi-achtige staat nastreeft, maar mijn theorie is wel dat je aan de organisatie van een partij aardig kunt aflezen wat voor ideeën een partij heeft over hoe de staat georganiseerd zou moeten worden, al zeggen ze dat misschien niet altijd hardop.

Hoewel niet binnen elke partij de partijdemocratie even goed werkt (zie gevalletjes als Lazrak bij de SP of Dibi bij GL), zijn er maar twee partijen die een structuur hebben die als het om een staat zou gaan, in strijd is met de grondwet: de SGP, die vrouwen buitenspel zet en de PVV, waar de macht in handen is van één persoon.

Now you can do the math....
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: ðe waan op sep 05, 2012, 01:02:27
Mensen die hard werken maar relatief weinig verdienen zijn stukken beter af bij links dan rechts. Rechts beloont namelijk mensen die andere mensen hard laten werken.

Ik werk eigenlijk helemaal niet zo hard en verdien desondanks best een hoop geld. Enkel en alleen omdat ik het geluk heb gehad dat ik van nature makkelijk leer en een redelijke intelligentie heb. Ik voel me verre van gestraft als ik daardoor een paar procent meer belasting betaal.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 05, 2012, 08:58:30
Bericht van Spons verwijderd. In een citaat ga je niet aanpassen of verbeteren. Graag even opnieuw proberen op de juiste manier. Dus: het citaat laten staan en er onder vermelden waar je het niet mee eens bent.


Heeft overigens niets met de inhoud te maken maar wel daarmee dat ik niet wil dat er citaten op het web staan van mij die ik nooit zo geschreven heb.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Koning Kriel op sep 05, 2012, 09:01:22
Wat voorbeelden uit mijn eigen leven.

- De VVD is voor privatisering in het openbaar vervoer. Toen de NS nog verantwoordelijk was voor het traject waar ik woon was er veel geklaag, maar was het in ieder geval betaalbaar. Sinds de aanbesteding blijven de prijzen maar stijgen (logisch, bedrijven moeten winst maken), staan er zelfs automaten waarin het onmogelijk is om kortingskaartjes te kopen en laat de service te wensen over. De hele regio is ontevreden en enkel de SP doet er wat aan en wil het openbaar vervoer betaalbaar en aantrekkelijker maken omdat de mensen die er noodgedwongen gebruik van moeten maken het vaak financieel wat minder hebben.

- De VVD voert de langstudeerboete in oftewel geld weghalen van mensen die het niet hebben. Lang was er geen definitieve duidelijkheid. Maar je begint aan een studie, tijdens de studie worden plots de spelregels veranderd met die snelheid dat je op dat moment al niet meer de mogelijkheid hebt om de boete te kunnen ontlopen door af te studeren.

- De VVD wil nog wat meer bezuingen op de kenniseconomie. Ze willen de studiefinanciering afschaffen, dat dat de armen armer maakt lijkt me volstrekt logisch en daarbij lijkt me toelichting verder niet nodig.

Van dit alles had ik geen last gehad bij een 'rode' regering, zoals spons het verwoordde.

Een verhaaltje over Polen en kernwaarden is leuk maar dat interesseert me vrij weinig, ook de linkse partijen willen mensen namelijk aan het werk. Dan heb ik het nog niet eens gehad over de in mijn ogen idiote standpunten van de VVD over o.a. het ontslagrecht, huurwoningen, de zorg etc.

De enige van die kernwaarden die me aanspreekt is vrijheid. Verantwoordelijkheid heb ik liever wat meer van de staat. Verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid interpreteren jullie wel erg merkwaardig gezien de standpunten t.o.v. allochtonen. Rechtvaardigheid bereik je mijns inziens niet door strenger straffen / minimum straffen.

Maargoed, iedereen z'n eigen ding. Wanneer mensen tenminste nadenken over politiek en daaruit concluderen dat het beter is om rechts te stemmen dan moeten ze dat doen. Ik heb het gevoel dat veel mensen geen idee hebben op wat ze stemmen. Het merendeel van dat soort kiezers zit bij de PVV, maar ook bij de VVD en zelfs bij de SP.

Hier wil ik toch nog even op terugkomen.

- Ook ik ben voor de privatisering van het openbaar vervoer, dit is een markt waarin dat kan mits je de randvoorwaarden juist schept. Daar ontbreekt het wat mij betreft nog aan dus dat is een verbeterpunt. Ook de kaartjes voor trajecten waar nog geen marktwerking is zijn gestegen dus of stijgende prijzen voor een kaartje de schuld zijn van de marktwerking waag ik te betwijfelen.

- Hier pak ik punt twee en drie even samen. Deze regering heeft op voorspraak van de CDA de langstudeerboete ingevoerd, ik vind het net als jij niet kunnen dat je de spelregels tijdens de wedstrijd veranderd. Ik ben tegen de langstudeerboete (de hele politiek inmiddels) maar deze bezuiniging is afgesproken en kan niet zomaar geschrapt worden. De VVD wil de langstudeerboete afschaffen en van de studiefinanciering een lening in plaats van een gift maken. Dat is dus niet zoals jij zegt de studiefinanciering afschaffen. Je studie is een investering in je eigen toekomst, een investering die je later lang en breed terugverdiend, waarom zou je die dan niet kunnen terugbetalen? Met een sociaal leenstelsel kan iedereen blijven studeren en betalen de sterkere schouders (want dat worden het uiteindelijk toch) de investering die de staat heeft gedaan terug.

- Nederlandse landbouwers zouden dolgraag Nederlandse werknemers aannemen als zij dezelfde werkmentaliteit hebben als (bijvoorbeeld) Polen. Het probleem met Nederlanders die in de landbouwsector gaan werken is dat veel van hen al op dag twee niet meer komen opdagen omdat ze het werk te zwaar vinden of nog erger zich ziek melden. De ondernemer wordt dan met hoge kosten opgezadeld terwijl hij niemand heeft die komt werken. Dat er ondernemers zijn die hier op inspringen snap ik, zij kunnen daar geld aan verdienen en leveren mensen die wel willen en komen werken, snap ik dan ook. Die ondernemers kan je niets kwalijk nemen. De wortel van het probleem zit in de Nederlandse werkmentaliteit.

Ik vindt het opvallend dat je zegt dat je niet zo veel hebt met de kernwaarde verantwoordelijkheid en dat wat jou betreft de overheid die wat meer mag tonen. Daar zit precies het verschil tussen jouw en mijn kijk op de rol van de overheid en het individu, dat maakt jou een socialist en mij een liberaal. Gelukkig leven wij in een land waar je een keuze hebt en een partij kan kiezen die bij jouw mening past. 
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op sep 05, 2012, 09:35:47
Zowel het communisme (waar de SP overigens ver van verwijderd geraakt is in de afgelopen decennia) als een volledige vrije markteconomie werken niet. Om de zelfde reden: je hebt te maken met mensen. Mensen hebben een prikkel nodig om wat te gaan doen, daarom werkt het communisme niet. Mensen hebben ook regulering nodig, anders zullen ze pakken wat ze pakken kunnen. Daarom werkt het neoliberalisme niet. Vandaar dat vermoedelijk het Rijnlands model, dat een tussenvariant is, het meest in de buurt komt van wat wel werkt. Maar ongetwijfeld zullen daar ook haken en ogen aan zitten.

We hebben het goed in Nederland, maar ik heb er wel moeite mee als ik zie dat het hele land volgebouwd wordt met leegstaande bedrijfspanden, omdat projectontwikkelaars succesvol gelobbyd hebben bij hun vrienden in de kamer. Ik heb er ook moeite mee als bijvoorbeeld Rutte zegt dat hij de rekening niet wil doorschuiven naar de volgende generatie. Dat klinkt erg onoprecht als je tegelijkertijd wel de problemen m.b.t. energie en milieu doorschuift. Het gaat hem dus helemaal niet om de kinderen.

Ik heb ook moeite met het ontslagrecht, dat versoepeld moet worden (lees: verdwijnen). Alle bedachte argumentatie is leuk en aardig, maar er zit een dubbele agenda achter. Al jaren lobbyen Wientjes en co hiervoor, omdat het zwaar in het voordeel van werkgevers is om dure krachten makkelijk te kunnen inwisselen voor goedkopere krachten. Die zweem hangt er ondubbelzinnig sterk omheen.

Lobbyen is zo'n groot probleem geworden dat er eigenlijk al geen sprake meer is van een echte democratie. Je stemt, maar er wordt op een veel krachtigere manier invloed uitgeoefend op het beleid. Belchinezen zitten niet alleen in het voetbal, zo lijkt het. Daarom ben ik er erg voor om lobbyisten te registreren en dit openbaar te maken.

Verder heb ik totaal andere ideeën over wat vrijheid en gelijkwaardigheid dan de liberalen. Dat mag.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 05, 2012, 10:21:25
Bericht van Spons verwijderd. In een citaat ga je niet aanpassen of verbeteren. Graag even opnieuw proberen op de juiste manier. Dus: het citaat laten staan en er onder vermelden waar je het niet mee eens bent.


Heeft overigens niets met de inhoud te maken maar wel daarmee dat ik niet wil dat er citaten op het web staan van mij die ik nooit zo geschreven heb.

Onlosmakelijk verbonden met fascisme en dictatuur is over het algemeen censuur en de beperking van vrijheid van meningsuiting :-)

Maar je hebt in dit geval gelijk zal het een en ander in de loop van vandaag opnieuw posten

Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 05, 2012, 11:37:00

Ik MOET me helemaal nergens voor schamen. Wat is dat voor een achterlijk gezwam? Zoals gebruikelijk in politieke discussies is bij jou de nuance weer totaal absent.

Je kunt met elkaar politiek van mening verschillen, maar de wijze waarop jij meent mensen die rechts of conservatief stemmen in een hoek te kunnen zetten, vind ik hogelijk beledigend.

je MOET helemaal niks, ik VIND alleen dat je iets moet. Da's een heel verschil.

Waar het om gaat is dat de VVD en het CDA zich hebben ingelaten met een partij die aantoonbaar (zie argumenten hierboven) neo-fascistisch is (of in ieder geval veel neo-fascistische kenmerken heeft). En dat bedenk ik niet, daar zijn onderzoeken naar gedaan, bijvoorbeeld door de Anne Frank Stichting, universiteit Tilburg, ministerie van Binnenlandse Zaken).

Als ik in 2010 op VVD of CDA gestemd zou hebben, zou ik me zwaar belazerd hebben gevoeld. Je stemt op een fatsoenlijke partij en krijgt er gratis de PVV bij. Degenen die nu weer op één van deze twee partijen gaat stemmen, weten dat ze weer het risico lopen de PVV in het zadel te helpen.

Dan is mijn conclusie (let op MIJN conclusie, daar mag je het dus mee oneens zijn) dat deze stemmers ofwel naïef zijn en Rutte c.s. geloven dat zij niet nogmaals met de PVV in zee gaan ofwel ideeën en handelen van de PVV niet afkeuren.

Consequentie is (voor de oprechte conservatieven en rechts-liberalen helaas) wel dat het op dit moment in Nederland niet mogelijk om rechts te stemmen zonder impliciet neo-fascistische denkbeelden te gedogen.

Voorts vallen me nog twee dingen op aan het politieke klimaat in Nederland.

Ten eerste stond Nederland/de Nederlanders vooraan om met het vingertje te wijzen naar bijvoorbeeld België, Frankrijk en Oostenrijk toen daar extreem rechtse partijen groot werden. Nu in Nederland hetzelfde gebeurt, wordt massaal gestruisvogeld.   

Ten tweede kijkt niemand tegenwoordig vreemd op als je de SP voor maoïstisch of zelfs de PvdA voor communistisch uitmaakt. Wordt beargumenteerd aannemelijk gemaakt dat de PVV neofascistisch is, dan is de wereld te klein.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 05, 2012, 11:39:23
Onlosmakelijk verbonden met fascisme en dictatuur is over het algemeen censuur en de beperking van vrijheid van meningsuiting :-)

Maar je hebt in dit geval gelijk zal het een en ander in de loop van vandaag opnieuw posten


Het gaat -zoals gezegd- niet om de inhoud, maar om de vorm. Ik wil niet dat mijn woorden anders worden weergegeven dan dat ik ze heb geschreven. Als de tekst in plaats van over de PVV over Putin, Puskas of PEC Zwolle zou hebben gegaan, zou ik hetzelfde hebben gedaan.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 05, 2012, 11:44:48

Het gaat -zoals gezegd- niet om de inhoud, maar om de vorm. Ik wil niet dat mijn woorden anders worden weergegeven dan dat ik ze heb geschreven. Als de tekst in plaats van over de PVV over Putin, Puskas of PEC Zwolle zou hebben gegaan, zou ik hetzelfde hebben gedaan.

Dat begrijp ik wel, heb ik toch in mijn laatste zin geschreven
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 05, 2012, 11:49:41
Waar het om gaat is dat de VVD en het CDA zich hebben ingelaten met een partij die aantoonbaar (zie argumenten hierboven) neo-fascistisch is (of in ieder geval veel neo-fascistische kenmerken heeft). En dat bedenk ik niet, daar zijn onderzoeken naar gedaan, bijvoorbeeld door de Anne Frank Stichting

Ik ben nog steeds benieuwd naar het onderzoek van de Anne Frank Stichtingnaar het neo-fascistische gedrag van de Israelische regering t.a.v. de bezette gebieden, maar dat mag je in Nederland ook niet zeggen want dan wordt je door dezelfde stichting of door het CIDI voor antisemiet uitgemaakt
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 05, 2012, 12:09:17
Dat begrijp ik wel, heb ik toch in mijn laatste zin geschreven

OK (-:
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 05, 2012, 12:17:38
Ik ben nog steeds benieuwd naar het onderzoek van de Anne Frank Stichtingnaar het neo-fascistische gedrag van de Israelische regering t.a.v. de bezette gebieden, maar dat mag je in Nederland ook niet zeggen want dan wordt je door dezelfde stichting of door het CIDI voor antisemiet uitgemaakt

Dat is een ander verhaal....Over de staat Israël is ook nog wel een boekje open te doen.....Maar dat heeft hier verder niet zo veel mee te maken.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 05, 2012, 12:23:52
De PVV beoogt niet de democratische rechtsorde omver te werpen en daaraan ga jij voorbij. Niks fascisme. Iedere instantie die de PVV van fascisme beschuldigt, maakt daarmee een politiek statement en geen objectieve vaststelling.

Mijn theorie is dat een partij die zelf uiterst ondemocratisch is georganiseerd ook weinig op heeft met democratisch landsbestuur. Zie eerdere post.
Daarnaast: als de PVV voldoet aan het merendeel van de kenmerken van fascisme, is het op z'n minst een fascistoïde partij. If it walks like a duck and quacks like a duck, it must be a duck.

Citaat
Verder ben ik blij dat je nu spreekt van naïviteit en je belazerd voelen; dat is al wat anders dan dat ik me zou moeten schamen.

Belazerd voelen geldt voor degenen die in 2010 op CDA en VVD hebben gestemd. Daar gaat mijn opmerking over schamen niet over.

Degenen die nu op VVD of CDA willen gaan stemmen, zouden zich nog steeds moeten schamen voor hun naïviteit danwel voor hun impliciet gedogen van neofascistisch gedachtengoed. Die staat en die blijft staan.

Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: FC_Emmen op sep 05, 2012, 13:30:58
Degenen die nu op VVD of CDA willen gaan stemmen, zouden zich nog steeds moeten schamen voor hun naïviteit danwel voor hun impliciet gedogen van neofascistisch gedachtengoed. Die staat en die blijft staan.
Dat vind jij. Ik vind dat iemand die SP stemt zich moet schamen omdat Roemer zo trots is dat hij die mafkees van een president van Bolivia heeft ontvangen.... He, wacht eens ze zijn ideologisch gelijk, de SP wil alles nationaliseren
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/341095/Boliviaanse-president-Morales-bezoekt-SPleider-Roemer.htm
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op sep 05, 2012, 13:34:04
Nationaliseren bedoel je denk ik. Overigens is dat ook niet waar, de SP is voor een gedeeltelijke vrije markt.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: FC_Emmen op sep 05, 2012, 13:41:02
Nationaliseren bedoel je denk ik. Overigens is dat ook niet waar, de SP is voor een gedeeltelijke vrije markt.
Hehe ja dat bedoelde ik. :)

Ja, dat zeggen ze maar ondertussen zijn het een stel verstokte neo-stalinisten. Als de SP het voor het zeggen krijgt word elke vorm van geloof, vrijheid van meningsuiting ect. verboden en werken we straks allemaal in een kolchoz of sovchoz.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: AthleticHolanda op sep 05, 2012, 13:46:45
Als de SP het voor het zeggen krijgt word elke vorm van geloof, vrijheid van meningsuiting ect. verboden en werken we straks allemaal in een kolchoz of sovchoz.

Verder gaat alles goed?

Volgens mij is in Bolivia de overgrote meerderheid hartstikke blij met Morales.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: FC_Emmen op sep 05, 2012, 14:03:33
Verder gaat alles goed?

Volgens mij is in Bolivia de overgrote meerderheid hartstikke blij met Morales.
Als ik zo google lees ik anders hele andere verhalen...
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 05, 2012, 14:10:06
Volgens mij is in Bolivia de overgrote meerderheid hartstikke blij met Morales.

En in Cuba zijn ze ook allemaal heel blij met Castro .....
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: AthleticHolanda op sep 05, 2012, 14:17:47
- Ook ik ben voor de privatisering van het openbaar vervoer, dit is een markt waarin dat kan mits je de randvoorwaarden juist schept. Daar ontbreekt het wat mij betreft nog aan dus dat is een verbeterpunt. Ook de kaartjes voor trajecten waar nog geen marktwerking is zijn gestegen dus of stijgende prijzen voor een kaartje de schuld zijn van de marktwerking waag ik te betwijfelen.

Voor de privatisering was alles wat betreft het openbaar vervoer in deze regio beter geregeld dan dat dat nu het geval is. Google maar wat over Maaslijn en je vindt genoeg. Desondanks zijn de prijzen verhoogd, zoals ik al zij heeft Veolia automaten geplaatst waarin het onmogelijk is om kaartjes te kopen met korting. Dat is dus even een prijsstijging van 40%. Daarnaast rijden er te weinig en te korte treinen, maargoed, ik kan een lange opsomming maken. Feit is dat het na de privatisering er alleen maar op achteruit gegaan is, en dat geldt eveneens voor bv. de post, er zijn meerdere voorbeelden maar hele opsommingen maken lijkt me nutteloos.

- Hier pak ik punt twee en drie even samen. Deze regering heeft op voorspraak van de CDA de langstudeerboete ingevoerd, ik vind het net als jij niet kunnen dat je de spelregels tijdens de wedstrijd veranderd. Ik ben tegen de langstudeerboete (de hele politiek inmiddels) maar deze bezuiniging is afgesproken en kan niet zomaar geschrapt worden. De VVD wil de langstudeerboete afschaffen en van de studiefinanciering een lening in plaats van een gift maken. Dat is dus niet zoals jij zegt de studiefinanciering afschaffen. Je studie is een investering in je eigen toekomst, een investering die je later lang en breed terugverdiend, waarom zou je die dan niet kunnen terugbetalen? Met een sociaal leenstelsel kan iedereen blijven studeren en betalen de sterkere schouders (want dat worden het uiteindelijk toch) de investering die de staat heeft gedaan terug.

Op voorspraak van de CDA, onder de verantwoordelijkheid van VVD-premier Rutten, werd de langstudeerboete ingevoerd. Dat de VVD eerst instemde met een langstudeerboete, deze ook invoert, om vervolgens (om stemmen te winnen?) deze af te willen schaffen, is misschien wel nóg erger.

De VVD gaat er prat op om 'mensen die werken' flink te belonen. Een student die hard werkt wordt nu beloond door kwijtschelding van de lening over de ontvangen studiefinanciering. Een prima motivatie dus. Deze motivatie willen ze nu aan de financiële onderkant van de samenleving weg halen, om deze er aan de financiële bovenkant op te leggen?

De VVD wil de studiefinanciering dus vervangen door er een lening van te maken. Daardoor kan dus niet (!) iedereen blijven studeren, want de mensen die het financieel wat minder hebben denken wel twee keer na voordat ze zich op gaan zadelen met een fikse lening. Daarnaast zijn er genoeg mensen die de studie om wat voor reden niet kunnen voltooien en 'de investering' dus niet zomaar even kunnen terugverdienen. Zoals ik gewend ben bij de VVD gaan ze daar weer even makkelijk aan voorbij en staan ze dus niet 'voor iedereen die iets van z'n leven wil maken maar dat echt niet kan'.

De VVD gaat dus korten op onze kenniseconomie terwijl in zowat elk verkiezingsprogramma, correct me if I'm wrong, maar ook die van de VVD, staat dat onderwijs erg belangrijk is, en iets is waarin we in Nederland voorop lopen. Deze voorsprong gooi je dus even weg waardoor het gat tussen rijk en arm op de lange termijn enkel groeit.

- Nederlandse landbouwers zouden dolgraag Nederlandse werknemers aannemen als zij dezelfde werkmentaliteit hebben als (bijvoorbeeld) Polen. Het probleem met Nederlanders die in de landbouwsector gaan werken is dat veel van hen al op dag twee niet meer komen opdagen omdat ze het werk te zwaar vinden of nog erger zich ziek melden. De ondernemer wordt dan met hoge kosten opgezadeld terwijl hij niemand heeft die komt werken. Dat er ondernemers zijn die hier op inspringen snap ik, zij kunnen daar geld aan verdienen en leveren mensen die wel willen en komen werken, snap ik dan ook. Die ondernemers kan je niets kwalijk nemen. De wortel van het probleem zit in de Nederlandse werkmentaliteit.

Veel mensen gaan eraan voorbij dat 'links' deze mensen ook aan het werk wil krijgen, echter op een andere manier en met meerdere zekerheden ingebouwd. Maargoed daar gaat het in dit topic al enkele keren over.

Dat de VVD het er niet mee eens is dat er veel Polen werken in de kassen, maar ondertussen wel de ondernemers 'aanmoedigt' die deze Polen naar Nederland halen, staat voor mij ook haaks op elkaar.

Ik vindt het opvallend dat je zegt dat je niet zo veel hebt met de kernwaarde verantwoordelijkheid en dat wat jou betreft de overheid die wat meer mag tonen. Daar zit precies het verschil tussen jouw en mijn kijk op de rol van de overheid en het individu, dat maakt jou een socialist en mij een liberaal. Gelukkig leven wij in een land waar je een keuze hebt en een partij kan kiezen die bij jouw mening past.

Zie bijvoorbeeld het privatiseringsverhaal. Over het algemeen betaal ik liever wat meer belasting, als ik er dan vanuit kan gaan dat dingen die ik belangrijk vind goed geregeld zijn. Als het aan de VVD ligt mogen mensen het meeste straks zelfs uit gaan zoeken waardoor al snel veel te veel betaald wordt (zie momenteel bv. de zorgverzekeringen). Nu hebben genoeg mensen de capaciteiten om zelf de beste keuze te maken, ook veel mensen (vaak vooral de mensen die het niet kunnen gebruiken) hebben dat wat minder waardoor zij weer de dupe worden.

- - - - - - - - - -

Zal er verder niet meer al te veel woorden aan vuil maken. Zoals ik al zei heb ik niets tegen mensen die rechts stemmen en dat kunnen motiveren. Ik heb echter het idee dat veel mensen rechts stemmen om andere redenen, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dat vind ik bijzonder jammer.

Vind overigens de discussie wel leuk al geldt dat geloof ik niet voor iedereen :-D.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: AthleticHolanda op sep 05, 2012, 14:26:58
En in Cuba zijn ze ook allemaal heel blij met Castro .....

Wat heeft dat met Morales te maken?

Morales is gewoon democratisch gekozen, Castro niet. Maar dat beide gevallen niet met elkaar te vergelijken zijn snap je zelf ook wel. We kunnen ook een boekje opendoen over misstanden onder rechtse regimes / dictaturen maar dat lijkt me totaal niet relevant, net zoals het geval Morales dat evenmin is.

Het lijkt met niet meer dan logisch en verhelderend dat de SP ingaat op een verzoek van deze man voor een onderhoud, je kan er nooit slechter van worden om ervaringen op te doen en te delen in het buitenland of met buitenlanders. Dat kan heel verhelderend werken, welke conclusies je na zo'n onderhoud trekt dat is aan ieder voor zich, dat kan dus zijn dat je op één lijn zit met de man, of juist het tegenovergestelde. Je hoeft niet met iemand op een lijn te zitten om met iemand om te kunnen gaan.

Daarom vind ik de opmerking van FC_Emmen echt... vreemd?
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 05, 2012, 14:36:14
Zal er verder niet meer al te veel woorden aan vuil maken. Zoals ik al zei heb ik niets tegen mensen die rechts stemmen en dat kunnen motiveren. Ik heb echter het idee dat veel mensen rechts stemmen om andere redenen, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dat vind ik bijzonder jammer.

Vind overigens de discussie wel leuk al geldt dat geloof ik niet voor iedereen :-D.

En wat zijn die redenen dan volgens jou ?

Vind overigens de discussie ook wel leuk en ben heel erg blij dat we in land wonen waar dit gewoon mogelijk is
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: AthleticHolanda op sep 05, 2012, 14:43:32
En wat zijn die redenen dan volgens jou ?

De voornaamste is racisme.

Daarmee wil ik niets insinueren, ik weet gewoon dat veel, voornamelijk jongeren, om die reden rechts stemmen. Dat is / was ook de reden dat de PVV zo groot is.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: FC_Emmen op sep 05, 2012, 14:55:00

Daarom vind ik de opmerking van FC_Emmen echt... vreemd?
Ach, ik meen dat ook niet. :)
Gewoon even onzin lullen, zoals hgrm de hele tijd al doet met z'n facisme ect.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 05, 2012, 17:26:37
In wezen kan hij het niet uitstaan dat er mensen zijn die over vrijwel alles een andere mening hebben dan hij en daarom wil hij de partij die geluid geeft aan de onderbuikgevoelens van deze mensen verbieden, onder het mom van fascisme. Daarmee is hij in diepste wezen ondemocratisch, omdat hij daarmee accepteert dat een groot deel van de Nederlandse bevolking niet is vertegenwoordigd in het parlement.

Leuk dat je nadenkt over wat ik wel of niet kan uitstaan, maar ik heb toch liever dat je je daar niet mee bemoeit.
In ieder geval heb ik weinig problemen men andere meningen maar wel met mensen die geen scheiding kunnen maken tussen het spelen van de bal en het spelen van de man.

Wat er werkelijk aan de hand is, is dat de PVV gebruikt maakt van de onderbuikgevoelens in de samenleving om met halve waarheden en hele leugens stemmen te ronselen. Ik heb in dat kader zelden zo iets beschamends gezien als het weggeven van de pensioenleeftijd door GW nog op dezelfde avond als de verkiezingen. Daaruit blijkt overduidelijk dat de PVV maar voor één ding in de kamer zit en dat is voor zichzelf. Way ik niet accepteer is dat een groot deel van de Nederlandse bevolking niet vertegenwoordigd is in het parlement dankzij dit gedrag van de PVV.

Citaat
Wilders is een populist met stevige ideeën over integratie, die ik voor een groot deel ondersteun. Om verschillende andere redenen zal ik echter niet snel op de PVV stemmen.

Ik was ontzettend blij met het vorige kabinet dat nu eindelijk eens "rechts" kon doorpakken op onderwerpen als vreemdelingenbeleid en onderwijs. Dat de PVV daarbij in een gedoogconstructie werd gebruikt, vond ik uitstekend. Ik ben zeer in Wilders teleurgesteld dat hij het rechtse kabinet heeft laten vallen. Rutte I was meer dan welk voorgaand kabinet ook MIJN kabinet.


Rechts doorpakken? Er wordt in Nederland al decennia rechts doorgepakt. De enige constante in de Nederlandse politiek is de aanwezigheid van minstens één conservatieve partij (hetzij VVD, hetzij CDA of één van de voorgangers, vaak beiden) in de regering.

Citaat
Overigens zou de theorie dat een partij die ondemocratisch is georganiseerd, in diepste wezen ook ondemocratisch is ertoe moeten leiden dat ook clubjes als de SP en de Dierenpartij dit ondemocratische label krijgen opgespeld. Het klinkt op het eerste gezicht leuk, maar ik laat me liever leiden door wat de SP, Dierenpartij en PVV in hun verkiezingsprogramma hebben staan en hoe ze hebben gestemd in de diverse vertegenwoordigende organen. Niets daarin laat vermoeden dat welk van deze drie ook ondemocratisch is en streeft naar een omverwerping van de bestaande orde. Dat Wilders zijn partij van brievenbuspissers en andere idioten strak wil leiden, vind ik alleen maar zeer verstandig en pragmatisch.


Net als de meeste andere partijen heeft de SP een democratische structuur. Dat het in de praktijk niet altijd werkt, is jammer en moet verbeterd worden. De PVV is inherent ondemocratisch gestructureerd. In een land als Duitsland zou de PVV in deze vorm niet eens mee mogen doen aan de verkiezingen.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 05, 2012, 19:34:57
Ik wens je veel sterkte met de rest van je leven in Nederland, waarin coalities de politieke realiteit zijn. Zelfs een middenpartij als het CDA is al rechts in jouw beleving. In dat geval zijn er tot bereiken van oneindig geluk voor jou twee mogelijkheden: een revolutie instigeren of emigreren.

Verder zie ik inhoudelijk alleen een herhaling van zetten of een bevestiging van wat ik in het bovenstaande heb beweerd, dus wat mij betreft einde oefening.

Op zich is het in Nederland zo slecht nog niet, ondanks wat de rechtse pers ons wil doen geloven. Het is alleen jammer dat het nog zoveel beter kan in dit land maar dat de 'ikke-ikke-ikke'-ideologie van de VVD en de hakken-in-het-zand-mentaliteit van het CDA daar zo weinig ruimte voor over laten.

Gelukkig kunnen er op 12 september en de tijd die er op volgt maar twee dingen gebeuren: Ofwel links komt meteen aan de macht en we kunnen direct gaan werken aan een socialere en schonere wereld ofwel rechts komt aan de macht waardoor de linkse overwinning bij de volgende verkiezingen veilig gesteld wordt.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: FC_Emmen op sep 05, 2012, 23:05:55
Je hebt mij overtuigd, ik stem VVD.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 06, 2012, 08:28:38
Op zich is het in Nederland zo slecht nog niet, ondanks wat de rechtse pers ons wil doen geloven. Het is alleen jammer dat het nog zoveel beter kan in dit land maar dat de 'ikke-ikke-ikke'-ideologie van de VVD en de hakken-in-het-zand-mentaliteit van het CDA daar zo weinig ruimte voor over laten.

Gelukkig kunnen er op 12 september en de tijd die er op volgt maar twee dingen gebeuren: Ofwel links komt meteen aan de macht en we kunnen direct gaan werken aan een socialere en schonere wereld ofwel rechts komt aan de macht waardoor de linkse overwinning bij de volgende verkiezingen veilig gesteld wordt.

Lees : De linkse hobbies en subsidiecultuur wordt in ere hersteld, iedereen die ook maar een centimeter boven het maaiveld uitkomt zullen we een kopje kleiner maken, elke euro die iemand extra verdient door keihard te werken zullen we zoveel mogelijk proberen af te pakken en herverdelen over de mensen die niets doen en we gaan in sneltreinvaart Griekenland achterna.

Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Verwijderd lid op sep 06, 2012, 09:46:15
@Spons ... AMEN !!!
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op sep 06, 2012, 09:52:41
Ja, dat zeggen ze maar ondertussen zijn het een stel verstokte neo-stalinisten. Als de SP het voor het zeggen krijgt word elke vorm van geloof, vrijheid van meningsuiting ect. verboden en werken we straks allemaal in een kolchoz of sovchoz.
Dat klinkt niet erg aantrekkelijk.

Wat is vrijheid? Is dat er nu steeds meer stemmen opgaan dat er discussie gevoerd moet worden over bijvoorbeeld levensrekkende chemo's of dat medicijnen voor zeldzame ziektes nog wel gegeven moeten worden omdat het te duur is? Ofwel, anderen gaan bepalen voor je wat levenskwaliteit is?

Lees : De linkse hobbies en subsidiecultuur wordt in ere hersteld, iedereen die ook maar een centimeter boven het maaiveld uitkomt zullen we een kopje kleiner maken, elke euro die iemand extra verdient door keihard te werken zullen we zoveel mogelijk proberen af te pakken en herverdelen over de mensen die niets doen en we gaan in sneltreinvaart Griekenland achterna.
Er stond laatst een leuke grafiek in de krant met daarin de groepen die de grootste handophouders waren: de huizenbezitters. By far. Daar moest ik toch wel erg om lachen. En dan ben ik zelf een huizenbezitter in de hoogste belastingschijf.

Linkse hobbies zorgen voor diversiteit in het leven. Als alles verendemold en vermediamarkt/macdonaldst wordt is ook zonde. Ikzelf heb de overtuiging dat we met z'n allen minder toegespitst zouden moeten zijn op de kosten/opbrengsten en wat meer op de waarde van dingen.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op sep 06, 2012, 09:54:22
BTW, de tegenstellingen in dit topic zijn zo ontzettend groot dat het onmogelijk is dat er wat anders uitkomt dan veel irritatie. Is het een idee om dit topic te laten voor wat het is en het te sluiten?

We vinden elkaar wel weer in het afjurken van stadions.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op sep 06, 2012, 10:12:09
Ik wacht nog even de meningen af van de anderen (en dat voor een communist als ondergetekende).
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Verwijderd lid op sep 06, 2012, 10:50:47
Sluiten en geheel verwijderen.
Voor dit soort discussies zijn voldoende andere online-platformen te vinden.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Bier und Bratwurst op sep 06, 2012, 11:25:14
Ja sluit deze topic maar!! Ik weet waarop ik stem!!    Anders ga ik straks een topic maken over de kwaliteit van Bier en Braadworst in de stadions!! En een topic over alle verschillende soorten beestjes die je zoal in een stadion ziet!
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: AthleticHolanda op sep 06, 2012, 12:03:56
Vind het nergens voor nodig om een topic zoals deze te sluiten. Dan steek je je kop in het zand, er mag toch gewoon over gediscussieerd worden?

Irritatie heb ik er niet over, ik vind het wel interessant om de denkwijze van mensen die anders denken dan ikzelf te lezen.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 06, 2012, 12:28:19
Vind het nergens voor nodig om een topic zoals deze te sluiten. Dan steek je je kop in het zand, er mag toch gewoon over gediscussieerd worden?

Irritatie heb ik er niet over, ik vind het wel interessant om de denkwijze van mensen die anders denken dan ikzelf te lezen.

Ben het voor deze keer helemaal met je eens
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 06, 2012, 12:31:47
Ja sluit deze topic maar!! Ik weet waarop ik stem!!    Anders ga ik straks een topic maken over de kwaliteit van Bier en Braadworst in de stadions!! En een topic over alle verschillende soorten beestjes die je zoal in een stadion ziet!

Dat mag ook hoor. Bij Twente verheug ik me altijd op de broodjes beenham, lekkerste stadionvoer in Nederland wat mij betreft

Met de beestjes bedoel je de mascottes of heb je het over bijvoorbeeld kakkerlakken ?
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: FC_Emmen op sep 06, 2012, 13:17:09
Sluit maar.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Koning Kriel op sep 06, 2012, 14:16:00
Dat mag ook hoor. Bij Twente verheug ik me altijd op de broodjes beenham, lekkerste stadionvoer in Nederland wat mij betreft

Met de beestjes bedoel je de mascottes of heb je het over bijvoorbeeld kakkerlakken ?

Die broodjes beenham zijn bij Twente niet meer te koop helaas. Op de tweede ring kwam een andere cateraar (die meer geld opbracht voor Twente) en daar was de cateraar op de eerste ring het niet mee eens die is er toen mee gekapt (dat heb ik begrepen tenminste). Daar hebben wij toen als Willem II supporters zelfs nog een spandoekje voor gemaakt.

Van mij hoeft het topic niet gesloten te worden al ben ik van mening dat het eigenlijk niet thuis hoort op dit forum, kortom het zal mij worst (of beenham) wezen.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Bier und Bratwurst op sep 06, 2012, 18:11:54
Die broodjes beenham zijn bij Twente niet meer te koop helaas. Op de tweede ring kwam een andere cateraar (die meer geld opbracht voor Twente) en daar was de cateraar op de eerste ring het niet mee eens die is er toen mee gekapt (dat heb ik begrepen tenminste). Daar hebben wij toen als Willem II supporters zelfs nog een spandoekje voor gemaakt.

Van mij hoeft het topic niet gesloten te worden al ben ik van mening dat het eigenlijk niet thuis hoort op dit forum, kortom het zal mij worst (of beenham) wezen.

Vaarwel broodje Beenham!! Geniaal spandoek van Willem 2 toen na degradatie.  Je hebt het aardig goed ,behalve dat ze niet meer te koop zijn. Het klopt dat Twente de catering straks zelf runt. Dit is al het geval op de 2e ring. Maar het contract met de cateraar in de gracht loopt nog. En zolang die termijn niet afgesloten is kun je nog steeds als je op de eerste ring zit de broodjes beenham kopen!!

En wat het topic betreft sluit ik me bij koning Kriel aan. Dus ik kom terug van mijn eerdere uitspraak.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 06, 2012, 20:06:59
Waarom sluiten? Je leest en/of lult mee of niet. Eigen keuze.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Han op sep 06, 2012, 23:59:28
Ik ben nu meer dan acht jaar niet meer woonachtig in Nederland maar heb mijn vaderland tussentijds wel diverse malen voor een korte of langere periode bezocht.

Als je in Egypte woont ga je welvaart anders perspectiveren en ga je je huidige sociale en economische leefomgeving/belevingswereld, terecht of niet terecht, projecteren op Nederland. En dan krijg je het gevoel dat een crisis in Nederland betekent dat je op een zaterdagmiddag bij de MediaMarkt niet €300 maar slechts €200 te besteden hebt.

Ik heb mijn stemrecht ingeleverd omdat ik me niet langer opgewassen voel tegen de procedure om dat privilege in den vreemde te mogen verzilveren. Niet alleen in dat opzicht is Nederland er succesvol in geslaagd om haar ingezetenen van zich te vervreemden.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 07, 2012, 12:45:05
Ik ben nu meer dan acht jaar niet meer woonachtig in Nederland maar heb mijn vaderland tussentijds wel diverse malen voor een korte of langere periode bezocht.

Als je in Egypte woont ga je welvaart anders perspectiveren en ga je je huidige sociale en economische leefomgeving/belevingswereld, terecht of niet terecht, projecteren op Nederland. En dan krijg je het gevoel dat een crisis in Nederland betekent dat je op een zaterdagmiddag bij de MediaMarkt niet €300 maar slechts €200 te besteden hebt.

Ik heb mijn stemrecht ingeleverd omdat ik me niet langer opgewassen voel tegen de procedure om dat privilege in den vreemde te mogen verzilveren. Niet alleen in dat opzicht is Nederland er succesvol in geslaagd om haar ingezetenen van zich te vervreemden.

Met alle respect, maar ik vind dat iemand die al 8 jaar niet meer in Nederland woont geen invloed hoort te hebben op de samenstelling van het Nederlandse parlement. En andersom: iemand die al jaren in Nederland woont maar geen Nederlander is qua nationaliteit, heeft naar mijn mening het volste recht om mee te bepalen hoe het land waarin hij woont, bestuurd wordt.
Met andere woorden: het wordt tijd om het kiesrecht te verlenen aan inwoners van Nederland in plaats van aan Nederlanders.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Verwijderd lid op sep 07, 2012, 13:54:03
Thee, iemand ?
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 07, 2012, 14:17:55
Met alle respect, maar ik vind dat iemand die al 8 jaar niet meer in Nederland woont geen invloed hoort te hebben op de samenstelling van het Nederlandse parlement. En andersom: iemand die al jaren in Nederland woont maar geen Nederlander is qua nationaliteit, heeft naar mijn mening het volste recht om mee te bepalen hoe het land waarin hij woont, bestuurd wordt.
Met andere woorden: het wordt tijd om het kiesrecht te verlenen aan inwoners van Nederland in plaats van aan Nederlanders.

Dit is het meest onzinnige wat ik tot nu toe in dit topic heb gelezen.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Joost op sep 07, 2012, 14:26:14
Dit is het meest onzinnige wat ik tot nu toe in dit topic heb gelezen.
Niet helemaal. Ik was deze zomer in Australië bij een tante van mijn vriendin. Die tante is inmiddels halverwege de 70 en is in de jaren 60 geëmigreerd. Doordat ze steeds op het Nederlands consulaat haar paspoort heeft laten verlengen heeft ze nog steeds stemrecht in Nederland. Een Australisch paspoort heeft ze nooit aangevraagd dus hoewel ze woonde en werkte in Australië mocht ze daar niet stemmen en invloed uitoefenen.

Sinds haar emigratie is ze 5 keer teruggeweest in Nederland, in totaal nog geen 150 dagen. Haar beeld van Nederland was zo anders dan de werkelijkheid dat Hgrm's stelling voor haar in ieder geval wel opgaat.

Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 07, 2012, 15:01:04
Niet helemaal. Ik was deze zomer in Australië bij een tante van mijn vriendin. Die tante is inmiddels halverwege de 70 en is in de jaren 60 geëmigreerd. Doordat ze steeds op het Nederlands consulaat haar paspoort heeft laten verlengen heeft ze nog steeds stemrecht in Nederland. Een Australisch paspoort heeft ze nooit aangevraagd dus hoewel ze woonde en werkte in Australië mocht ze daar niet stemmen en invloed uitoefenen.

Sinds haar emigratie is ze 5 keer teruggeweest in Nederland, in totaal nog geen 150 dagen. Haar beeld van Nederland was zo anders dan de werkelijkheid dat Hgrm's stelling voor haar in ieder geval wel opgaat.

Ik vind het terecht dat ze in Australie geen stemrecht heeft als ze zich zo verbonden voelt met dat land dat ze invloed wil kunnen uitoefenen had ze een Australisch paspoort aan moeten vragen.

Maar dit zijn uitzonderingsgevallen, maar hoeveel nederlandse expats wonen en werken er niet in het buitenland, moeten we die het stemrecht ontnemen ?
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Joost op sep 07, 2012, 15:14:10
Ik vind het terecht dat ze in Australie geen stemrecht heeft als ze zich zo verbonden voelt met dat land dat ze invloed wil kunnen uitoefenen had ze een Australisch paspoort aan moeten vragen.

Maar dit zijn uitzonderingsgevallen, maar hoeveel nederlandse expats wonen en werken er niet in het buitenland, moeten we die het stemrecht ontnemen ?
In Australie mag je maar 1 paspoort hebben dus dan had ze haar Nederlandse pas moeten opgeven, dat had een aantal andere consequenties die ik helaas niet meer herinner.

Je moet wel een verschil maken tussen mensen die tijdelijk in het buitenland wonen en mensen die volledig vertrokken zijn.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 07, 2012, 15:57:31
In Australie mag je maar 1 paspoort hebben dus dan had ze haar Nederlandse pas moeten opgeven, dat had een aantal andere consequenties die ik helaas niet meer herinner.

Je moet wel een verschil maken tussen mensen die tijdelijk in het buitenland wonen en mensen die volledig vertrokken zijn.

Wat is tijdelijk ? 40 jaar kan ook tijdelijk zijn als iemand uiteindelijk besluit terug te keren

Iemand die niet bereid is zijn of haar Nederlandse paspoort op te geven is in zijn of haar hart niet volledig vertrokken dus ik blijf erbij dat zo'n iemand terecht geen stemrecht heeft in het nieuwe land van vestiging.

Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 07, 2012, 21:52:06
Bij gemeenteraadsverkiezingen of provinciale verkiezingen vindt iedereen het normaal dat je stemt in de gemeente of provincie waar je woont en niet die waar je geboren bent, een emotionele band mee hebt of waar je sociale leven zich afspeelt.

Waarom zou je dan bij landelijke verkiezingen wel naar iemands nationaliteit kijken? Het gaat er om dat je ergens woont, deelneemt aan de maatschappij en bijdraagt aan de maatschappij. Ik vind het dan ook volkomen logisch dat je dus ook daar waar je woont, stemrecht hebt. Wel vind ik dat iemand ergens eerst een paar jaar moet wonen om zich een beeld van het politieke landschap te vormen, voordat ie zou mogen stemmen. Maar dat zou ook moeten gelden als iemand verhuist naar een andere gemeente of provincie.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Han op sep 07, 2012, 22:46:50
Met alle respect, maar ik vind dat iemand die al 8 jaar niet meer in Nederland woont geen invloed hoort te hebben op de samenstelling van het Nederlandse parlement.

Zolang mijn zoon werkt en studeert in Nederland en ik er onder andere fiscale banden onderhoud wil ik de vrijheid hebben om mijn onvervreemdbare stemrecht te kunnen verzilveren. Bovendien kan mij het intellectuele recht niet ontnomen worden om invloed uit te willen oefenen op het parlementaire gezicht van Nederland in geval van terugkeer.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 08, 2012, 08:36:41
Zolang mijn zoon werkt en studeert in Nederland en ik er onder andere fiscale banden onderhoud wil ik de vrijheid hebben om mijn onvervreemdbare stemrecht te kunnen verzilveren. Bovendien kan mij het intellectuele recht niet ontnomen worden om invloed uit te willen oefenen op het parlementaire gezicht van Nederland in geval van terugkeer.

Je hebt volkomen gelijk Han
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 08, 2012, 08:41:44
Bij gemeenteraadsverkiezingen of provinciale verkiezingen vindt iedereen het normaal dat je stemt in de gemeente of provincie waar je woont en niet die waar je geboren bent, een emotionele band mee hebt of waar je sociale leven zich afspeelt.

Waarom zou je dan bij landelijke verkiezingen wel naar iemands nationaliteit kijken? Het gaat er om dat je ergens woont, deelneemt aan de maatschappij en bijdraagt aan de maatschappij. Ik vind het dan ook volkomen logisch dat je dus ook daar waar je woont, stemrecht hebt. Wel vind ik dat iemand ergens eerst een paar jaar moet wonen om zich een beeld van het politieke landschap te vormen, voordat ie zou mogen stemmen. Maar dat zou ook moeten gelden als iemand verhuist naar een andere gemeente of provincie.

Gaat het dan om dat iemand hier legaal of illegaal woont, samenwoont of in een huis van minimaal 350.000 euro en draagt iemand die niet werkt genoeg bij om te mogen stemmen en moet je ook minimaal 3 keer per jaar in het theater komen en welk IQ moet je minimaal hebben om sowieso een goed beeld te kunnen vormen van het politieke landschap ?

Dit is natuurlijk gekscherend bedoeld maar wat ik wil zeggen is dat ik vind dat je volledige onzin uitkraamt
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Verwijderd lid op sep 08, 2012, 10:54:57

Dit is natuurlijk gekscherend bedoeld maar wat ik wil zeggen is dat ik vind dat je volledige onzin uitkraamt

dat zijn we van HGRM wel gewend als het om politiek gaat.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 08, 2012, 11:05:05
Gaat het dan om dat iemand hier legaal of illegaal woont, samenwoont of in een huis van minimaal 350.000 euro en draagt iemand die niet werkt genoeg bij om te mogen stemmen en moet je ook minimaal 3 keer per jaar in het theater komen en welk IQ moet je minimaal hebben om sowieso een goed beeld te kunnen vormen van het politieke landschap ?

Dit is natuurlijk gekscherend bedoeld maar wat ik wil zeggen is dat ik vind dat je volledige onzin uitkraamt

Een discussie over legaal en illegaal is ook een interessante. Het hele concept 'nationaliteit' is een gevolg van het negentiende-eeuwse gif dat nationalisme heet en dat twee wereldoorlogen heeft veroorzaakt. Inmiddels is het verworden tot een instrument om de rijkdom (en vooral de armoede) te houden waar het is.

Een bijdrage aan de maatschappij levert iedereen simpelweg door er te zijn. De trent om alles te willen meten in geld is onzinnig. Dat de traditionele spruitjesgeur van dit land wordt vermengd met die van kouseband en couscous zie ik als een verrijking.

Wat mij betreft hoeft een nieuwe inwoner van Nederland (of een terugkeerder) in de twee jaar dat hij de tijd kan nemen zich in de politiek te verdien, dit niet verplicht (middels inburgerings- of taalcursussen) te doen. Een groot deel van het electoraat dat we nu hebben ontstijgt het niveau SBS6 ook niet en heeft desondanks kiesrecht. Zodat we die situatie aanvaardbaar vinden, hoeven nieuwkomers wat mij betreft ook niet aan eisen te voldoen.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 08, 2012, 11:05:57
dat zijn we van HGRM wel gewend als het om politiek gaat.

maar HGRM speelt wel altijd de bal en niet de man.
Dus ik zou het waarderen als je deze opmerking terugneemt.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 08, 2012, 11:11:04
Een discussie over legaal en illegaal is ook een interessante. Het hele concept 'nationaliteit' is een gevolg van het negentiende-eeuwse gif dat nationalisme heet en dat twee wereldoorlogen heeft veroorzaakt. Inmiddels is het verworden tot een instrument om de rijkdom (en vooral de armoede) te houden waar het is.

Een bijdrage aan de maatschappij levert iedereen simpelweg door er te zijn. De trent om alles te willen meten in geld is onzinnig. Dat de traditionele spruitjesgeur van dit land wordt vermengd met die van kouseband en couscous zie ik als een verrijking.

Wat mij betreft hoeft een nieuwe inwoner van Nederland (of een terugkeerder) in de twee jaar dat hij de tijd kan nemen zich in de politiek te verdien, dit niet verplicht (middels inburgerings- of taalcursussen) te doen. Een groot deel van het electoraat dat we nu hebben ontstijgt het niveau SBS6 ook niet en heeft desondanks kiesrecht. Zodat we die situatie aanvaardbaar vinden, hoeven nieuwkomers wat mij betreft ook niet aan eisen te voldoen.

Ik denk dat we dan binnen een half jaar 2 keer zoveel inwoners hebben als nu en dat wordt toch een beetje krap ben ik bang.

Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 08, 2012, 11:12:25
dat zijn we van HGRM wel gewend als het om politiek gaat.

Ik vind dat ze HGRM per onmiddelijke ingang zijn stemrecht moeten ontnemen
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 08, 2012, 11:50:15
Ik denk dat we dan binnen een half jaar 2 keer zoveel inwoners hebben als nu en dat wordt toch een beetje krap ben ik bang.

Dan keert de wal vanzelf het schip.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Han op sep 08, 2012, 22:28:19
Je hebt volkomen gelijk Han

Hgrm heeft zich vergaloppeerd aan zijn stelling die ik met twee valide argumenten heb ontkracht. Hij ontzenuwt ze ook niet.

Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 08, 2012, 23:42:50
Zolang mijn zoon werkt en studeert in Nederland en ik er onder andere fiscale banden onderhoud wil ik de vrijheid hebben om mijn onvervreemdbare stemrecht te kunnen verzilveren. Bovendien kan mij het intellectuele recht niet ontnomen worden om invloed uit te willen oefenen op het parlementaire gezicht van Nederland in geval van terugkeer.

Als je zoon zou werken en studeren (door wat voor omstandigheid dan ook) in Spanje, Slovenië of Soedan, had je er ook niks over te zeggen, evenmin over het fiscale beleid in Zweden, Zwitserland of Zuidafrika als je daar geld, goed of aandelen zou hebben.  En als je later besluit je leven in België, Bulgarije of Bhutan voort te zetten, heb je nu ook geen enkele invloed op de gang van zaken in die landen.

Met andere woorden: het is heel normaal dat je geen invloed hebt op het politieke gebeuren in landen waar je wel een belang zou kunnen hebben. Beide argumenten zijn dus in feite één en dezelfde: namelijk dat je vindt dat je op grond van je Nederlandse nationaliteit wèl invloed zou moeten hebben op het politieke gebeuren in Nederland ofschoon je er niet woont.

Dat argument heb ik wel degelijk ontkracht door te stellen dat het juist vreemd is dat je je stemrecht behoudt als je weggaat uit een land enerzijds omdat dit ook niet gebeurt als je vertrekt uit een gemeente of provincie en anderzijds omdat veel mensen dagelijks te maken hebben met het landsbestuur (namelijk buitenlanders in een land) volgens de zelfde onlogica geen stemrecht hebben.

Uiteindelijk is het natuurlijk een keuze die je maakt en waar het in feite op neerkomt is de vraag of je als groep een monopolie mag doen gelden op een stukje aarde. Nationaliteit en de rechten die daarmee samenhangen zijn middelen om dat monopolie te beschermen. Wat mijn antwoord op deze vraag is, mag genoegzaam bekend zijn.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: AthleticHolanda op sep 13, 2012, 13:17:54
Kan iemand mij uitleggen waarom dat bijna alle grote steden voor de PvdA kiezen?

Overigens is het geen toeval dat ik me in de Achterhoek en in het noorden altijd zo thuisvoel merk ik nu.

(http://img688.imageshack.us/img688/1132/verkiezingen2012.png)
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: FC_Emmen op sep 13, 2012, 13:44:30
Omdat in de grote steden veel allochtonen en arbeiders wonen denk ik.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: AthleticHolanda op sep 13, 2012, 13:57:26
Omdat in de grote steden veel allochtonen en arbeiders wonen denk ik.

Daar dacht ik ook al aan, maar in de buitenwijken en dorpen tegen de steden aan zie ik toch vaak kisten van huizen staan. Maar dat moeten wel haast de randgemeenten zijn dan.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: LUFC op sep 13, 2012, 14:26:38
Inderdaad opmerkelijk ja, maar als ik over de regio Den Haag spreek vallen plaatsen als Voorburg etc. onder een eigen gemeente. Deze worden dus niet bij de steden meegenomen. Bij Amsterdam en Rotterdam is er wel een groot gebied rondom de stad met PvdA zo te zien.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: FC_Emmen op sep 13, 2012, 21:01:25
Ja, maar je moet ook rekening mee houden dat in 1 zo'n grote flat in de Bijlmer net zoveel mensen wonen als in 100 van die villa's.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 14, 2012, 09:20:00
Nu die links radicalen niet in de kamer zijn gekozen hebben ze vandaag weer tijd gevonden om Shell benzinestations te saboteren.

Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Verwijderd lid op sep 14, 2012, 10:12:48
Nu die links radicalen niet in de kamer zijn gekozen hebben ze vandaag weer tijd gevonden om Shell benzinestations te saboteren.

Die gasten zijn van alle markten thuis, maar werken .... ho-maar !
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: headout op sep 14, 2012, 10:24:01
Nu die links radicalen niet in de kamer zijn gekozen hebben ze vandaag weer tijd gevonden om Shell benzinestations te saboteren.
Shell had al eerder de tijd gevonden om de Noordpool te saboteren. Of interesseert je de achtergrond van zo'n actie niets?
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 14, 2012, 10:30:28
Shell had al eerder de tijd gevonden om de Noordpool te saboteren. Of interesseert je de achtergrond van zo'n actie niets?

Het doel heiligt nooit de middelen.

Bovendien zijn dit soort lui overal tegen, hoe je het ook went of keert of niet wenselijk acht onze maatschappij zal energie nodig hebben en als er dan op andere manieren energie gewonnen wordt zoals bijvoorbeeld een nieuwe kolencentrale in groningen dan vinden ze dat te vervuilend, kernenergie vinden ze te gevaarlijk een windmolenpark op de noordzee zijn ze vanwege het aanzicht ook niet mee eens en zonnepanelen op al die daken is toch ook geen gezicht.

Laat ze in plaats van overal tegen te zijn eens met werkbare alternatieven komen
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Joost op sep 14, 2012, 10:45:41
Shell had al eerder de tijd gevonden om de Noordpool te saboteren. Of interesseert je de achtergrond van zo'n actie niets?

Protesteren is prima, maar dat anderen onnodig last hebben van jou protest vind ik kwalijk.
Stel nu dat je op weg naar je werk was en bijna zonder benzine zat en wilde tanken, dan sta je daar toch mooi uren te wachten.

Net zoals buschauffeurs of machinisten mijns inziens nooit mogen staken.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 14, 2012, 10:51:52
Het doel heiligt nooit de middelen.

Is dat zo? Hangt van het doel en de middelen af. Vraag maar na bij bijvoorbeeld Macciavelli, Churchill maar ook Luis Suarez of Lance Armstrong.

Citaat

Bovendien zijn dit soort lui overal tegen, hoe je het ook went of keert of niet wenselijk acht onze maatschappij zal energie nodig hebben en als er dan op andere manieren energie gewonnen wordt zoals bijvoorbeeld een nieuwe kolencentrale in groningen dan vinden ze dat te vervuilend, kernenergie vinden ze te gevaarlijk een windmolenpark op de noordzee zijn ze vanwege het aanzicht ook niet mee eens en zonnepanelen op al die daken is toch ook geen gezicht.

Er zal een keuze gemaakt moeten worden. Tot nu toe is die keuze -ook door de lobby van de oliemaatschappijen- door gedeeltelijk oneigenlijke argumenten op fossiele brandstoffen gevallen. Ook als je de klimaatproblemen niet serieus neemt (wat niet verstandig is om te doen), dan zijn er genoeg argumenten om zo snel als mogelijk om te schakelen op andere energiebronnen dan kolen. gas en olie. Al was het maar om te voorkomen dat we over n jaren (5 < n < 25) opeens geconfronteerd worden met explosief stijgende prijzen door schaarste/groeiende vraag/muitende exportlanden.
Zaak is de macht van de olieproducenten te breken en hard te gaan werken aan een cocktail van duurzame energievormen en energiebesparing. Als was het maar om de economie te redden (want dat schijnt tegenwoordig het enige te zijn waar het om draait).

Citaat
Laat ze in plaats van overal tegen te zijn eens met werkbare alternatieven komen

Die komen voldoende vanuit de 'groene' hoek. Het probleem van de milieulobby is wel dat ze 'natuur' en 'milieu' door elkaar halen en niet inzien dat voor het redden van het milieu af en toe natuur moet wijken.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Bier und Bratwurst op sep 14, 2012, 10:59:46
Die gasten zijn van alle markten thuis, maar werken .... ho-maar !

Waardeloos ,die opmerking!!   Jij mag niks zeggen,want dan had je maar moeten stemmen!!!!! Jij stemt overal mee in dus!!

Ik vind het dus wel een goede zaak dat dit is gebeurd!! Enne,er zijn genoeg tankstations in de buurt!!
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 14, 2012, 11:10:04

Die komen voldoende vanuit de 'groene' hoek. Het probleem van de milieulobby is wel dat ze 'natuur' en 'milieu' door elkaar halen en niet inzien dat voor het redden van het milieu af en toe natuur moet wijken.

Ik zie nog geen concrete voorbeelden van je
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Verwijderd lid op sep 14, 2012, 12:15:24
Waardeloos ,die opmerking!!   Jij mag niks zeggen,want dan had je maar moeten stemmen!!!!! Jij stemt overal mee in dus!!

Ik vind het dus wel een goede zaak dat dit is gebeurd!! Enne,er zijn genoeg tankstations in de buurt!!

Dit heeft niets met stemmen te maken. Gaat puur over de actievoerders
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Bier und Bratwurst op sep 14, 2012, 12:28:43
Dit heeft niets met stemmen te maken. Gaat puur over de actievoerders

Die steun ik dan bij deze acties vandaag!
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 14, 2012, 12:29:33
Ik zie nog geen concrete voorbeelden van je

De meeste vormen van alternatieve energie of energiebesparing vinden hun oorsprong in onderzoek op universiteiten waaraan vaak financieel en door lobbyen wordt bijgedragen door milieufondsen. Dan hebben we het niet over de schreeuwers als Greenpeace, Milieudefensie etc (die ook een rol hebben, maar dan meer wat betreft bewustwording bij het publiek) maar over de stille krachten op de achtergrond.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 14, 2012, 12:43:23
Is dat zo? Hangt van het doel en de middelen af. Vraag maar na bij bijvoorbeeld Macciavelli, Churchill maar ook Luis Suarez of Lance Armstrong.

Dus milieu activist Volkert van der G. had volgens jou ook gelijk ?
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op sep 14, 2012, 16:08:30
We zullen helaas nooit weten of hij een Stauffenberg of een Harvey Lee Oswald is.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: headout op sep 14, 2012, 16:34:36
Protesteren is prima, maar dat anderen onnodig last hebben van jou protest vind ik kwalijk.
Ach kom, op vrijwel iedere hoek is een tank station te vinden. De overlast is minimaal, op wat collateral damage na.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 14, 2012, 16:38:41
We zullen helaas nooit weten of hij een Stauffenberg of een Harvey Lee Oswald is.

Dat Volkert van der G. de dader is lijkt me wel duidelijk maar ik ben benieuwd naar de opdrachtgever.  Melkert ??
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op sep 14, 2012, 16:40:34
Ach kom, op vrijwel iedere hoek is een tank station te vinden. De overlast is minimaal, op wat collateral damage na.

De pompstationhouders zijn over het algemeen franchisnemers, dus kleine zelfstandigen die je met deze akties dupeert.

Zij hebben er veel meer last van dan Shell.
Titel: Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Bericht door: TeeZee op mrt 20, 2014, 10:12:27
Nederland, racistisch klaagvolk.
Titel: Re: Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Bericht door: spons op mrt 20, 2014, 10:32:18
Nederland, racistisch klaagvolk.

D66, de SP en vele lokale partijen hebben behoorlijk gewonnen en zelfs sommige PvdA bolwerken overgenomen.

Weet niet wat dit met racisme te maken heeft ?
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op mrt 20, 2014, 10:44:44
Naar aanleiding van de zoveelste klaagzang op facebook over de regering schreef ik het volgende:

Citaat
Beste regering,

Waar ik het aan verdiend hebt weet ik niet, maar ik ben ontzettend blij dat mijn wiegje in Nederland en niet in Nepal, Nigeria of Noord-Korea heeft gestaan.

Dat ik hier nog steeds ontzettend blij mee ben, is ook de verdienste van jullie en je voorgangers. Ondanks economische tegenslag, waar jullie niks aan konden doen, is het ook aan jullie te danken dat het leven in Bussum nog steeds zoveel beter is dan in Brazzaville of Boekarest. Dat de problemen in Hilversum probleempjes zijn in vergelijking met die in Harare of Homs. Dat armoede in Culemborg niets voorstelt vergeleken met die in Caïro of Cartagena. En zo kan ik nog wel even doorgaan

Natuurlijk ben ik het niet altijd eens met de keuzes die jullie maken, net zo min als ik het altijd eens ben geweest met de keuzes die Ruud, Wim en Jan-Peter vroeger maakten. Die Tweede Fase, moest die er nu echt komen en de privatisering van het Spoor, was dat nu wel zo'n goed idee? Maar over het algemeen hebben jullie goed werk geleverd.

Ik vind het jammer dat er in dit land zoveel zure mensen rondlopen. Het doet me pijn dat er zoveel mensen rondlopen die beweren dat het slecht gaat in Nederland, die blonde uit Venlo voorop. Ik vind het spijtig dat het reactionaire geschreeuw zo overheersend is geworden in Nederland. Was die beroemde Nederlandse tolerantie dan toch niks anders dan onverschilligheid?

Tenslotte wens ik jullie veel wijsheid toe in de komende tijd. Ik hoop dat jullie doof zullen zijn voor de schreeuw uit de onderbuik maar open zullen staan voor de zachte stem van de barmhartigheid, naastenliefde en duurzaamheid.

Met vriendelijke groet,

Han


Dit was -behalve natuurlijk het inhoudelijke aspect- voor mij reden om gisteren juist op één van de regeringspartijen te stemmen.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Sebastiaan_W op mrt 20, 2014, 14:36:25
Ik heb op een lokale partij gestemd in Almelo, omdat het politiek gezien één grote puinzooi is.

Een nieuw te bouwen stadhuis die door de regeringspartijen erheen is gedrukt à 60 miljoen. Dit terwijl er genoeg leegstand in Almelo is en die uitstekend dienst hadden kunnen doen als 'nieuw' stadhuis. Jan Smit die optimaal gebruik maakt van de verkiezingen en vlak voor de stemronde de gewenste lening krijgt, waar veel te veel haken en ogen aanzitten. Bibliotheken die moeten sluiten, want dan bezuinigen ze 40.000 euro op jaarbasis.

Deze gebeurtenissen en andere motieven hebben mij doen besluiten om op een lokale partij te stemmen.

De regeringspartijen hebben er werkelijk waar een potje van gemaakt in Almelo. 
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: ðe waan op mrt 22, 2014, 13:32:00
Mooi stuk, Han. Kan ik mij helemaal in vinden.

Het zure geklaag van zo'n 15 a 20% van de volwassen (merendeels) mannen hangt mij mijlenver de keel uit.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Han op mrt 22, 2014, 21:59:24
Naar aanleiding van de zoveelste klaagzang op facebook over de regering schreef ik het volgende:


Dit was -behalve natuurlijk het inhoudelijke aspect- voor mij reden om gisteren juist op één van de regeringspartijen te stemmen.

Uit het hart. Ik schreef er het volgende over:


Fantoomtolerantie.

Het onderliggende 'probleem' is in mijn ogen niet de Marokkaan. De Marokkaan is een abstracte metafoor geworden om ermee uting te kunnen geven aan de voortschrijdend verzuring op de glijdende schaal van ontevredenheid. De Marokkaan is de nieuwe 'jood' in navolging van 'de neger'.


Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: ðe waan op mrt 23, 2014, 17:48:32
Mannen komen ook vaker in aanraking met justitie dan vrouwen. Daarmee maken ze het er voor zichzelf niet makkelijker op.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: TeeZee op mrt 23, 2014, 18:44:54
Punt is, als de PVV-stemmer echt wil dat het aantal Marokkanen dat zich met illegale praktijken bezighoudt kleiner wordt dan moeten ze juist niet op de PVV stemmen.

De PVV zorgt ervoor middels de puur generaliserende beeldvorming alleen maar voor dat de allochtonen minder kansen krijgen in onze maatschappij (dat is al het geval trouwens, een Mohammed wordt minder vaak uitgenodigd voor een gesprek dan een Henk).

Dat zal op termijn dusdanig frustreren dat "ze" uiteindelijk de vinger geven aan het zogenaamde tolerante Nederland. Begrijpelijk.

(Over illegale praktijken gesproken: het overgrote deel van de Nederlanders vindt het volkomen normaal om alles wat los en vast zit te downloaden en wijst maar al te graag naar het feit dat downloaden in dit land legaal is. Toch is het jatten.)
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op mrt 24, 2014, 13:12:50
Ook bij FR12.nl waren wij met stomheid geslagen. Burgemeesters en wethouders van Nijmegen gaan aangifte doen tegen Geert Wilders vanwege zijn discriminerende uitspraken jegens de Marokkaanse medemens. Dat terwijl ze in Nijmegen jaarlijks mensen preventief uit de stad weren die uit Zuid-Holland komen als Feyenoord op bezoek komt. Wij steunen de onderstaande oproep en het statement van de mannen van LunaticNews dan ook. 

Oproep! Doe aangifte tegen burgemeesters van Eredivisieclubs!

We schrijven 22 maart 2014 als op de website van de stad Nijmegen het volgende verschijnt: “Het college van burgemeester en wethouders gaat gezamenlijk aangifte doen tegen PVV-leider Geert Wilders vanwege discriminatie.” Dit alles onder aanvoering van diezelfde burgemeester Hubert Bruls. Zo zegt hij: “We doen dit bewust op deze manier om namens de Nijmeegse samenleving een signaal af te geven dat hier grenzen ver zijn overschreden. Wat mij betreft is iedereen welkom om met ons mee te lopen en ook aangifte te doen.”

Hypocrisie van het ergste soort! Iets met pot en ketel principe. Op 15 september 2013 zijn er pas grenzen overschreden. Veel en veel te ver! Maar daar hebben wij de burgervader van Nijmegen nooit over gehoord!

Meer dan terecht is dan ook het stuk wat afgelopen vrijdag op onze website stond: http://www.lunaticnews.nl/nieuws/ich-bin-ein-voetbalsupporter/

Verander de subcultuur Marokkaan in de subcultuur voetbalsupporter en je krijgt een hele andere discussie. Bewijs hierboven geleverd. En wij van Lunatic News zijn die selectieve verontwaardiging in Nederland spuugzat. Voetbalsupporters zijn ook mensen, net als Marokkanen, Antillianen, Turken, Nederlanders of welke medelanders dan ook! En in geen van de gevallen is discriminatie goed te praten!

En zoals de burgemeester van Nijmegen hebben ook de burgemeesters van Deventer (dhr. Andries Heidema), Waalwijk (dhr. Nol Kleijngeld), Almelo (mevr. Jon Hermans-Vloedbeld), Heerenveen (dhr. Tjeerd van der Zwan), Rotterdam (dhr. Ahmed Aboutaleb), Kerkrade (dhr. Jos Som) recentelijk zich schuldig gemaakt aan discriminatie van voetbalsupporters. En als je dat over de afgelopen jaren trekt heeft vrijwel elk college van Burgemeester & Wethouders – in steden waar een Betaald Voetbal Organisatie huist – zich schuldig gemaakt aan discriminatie. Vordering uit steden, vordering uit provincies, gebiedsverboden, beperking bewegingsvrijheid middels speciale vervoersregelingen en zo kunnen we wel nog even doorgaan.

Ontzeg een groep Marokkanen de toegang tot het centrum van Deventer, omdat Marokkanen op afstand de criminaliteitslijsten in Nederland aanvoeren en heel de wereld staat op zijn kop. Waarom is dit wel geoorloofd bij voetbalsupporters dan? Hen straffen voor het gedrag van een ander? Discrimineren op basis van afkomst? Hen de toegang ontzeggen tot een gehele provincie voor een halve dag? JUIST, ook dat is te gek voor woorden!

Lunatic News roept een ieder in Nederland dan ook op om aangifte te doen, zowel met terugwerkende kracht over het afgelopen seizoen als bij datgene wat nog komen gaat bij elk college van Burgemeester en Wethouders die zich schuldig maken aan discriminatie en vrijheidsberovende maatregelen.

Voetbalsupporters zijn ook mensen! #ichbineinvoetbalsupporter

Digitaal aangifte doen van discriminatie en geweld jegens voetbalsupporters kan helaas niet. Wij roepen dan ook iedereen op om onze aangifte te steunen middels volmacht door via het contactformulier op deze website ons een e-mail te sturen met je volmacht, bestaande uit:

 - Voor- en achternaam
 - Adres
 - De regel “ik geef hierbij Lunatic News het volmacht om namens mij aangifte te doen tegen elke burgemeester van een stad waar een Betaald Voetbal Organisatie huist en zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie jegens voetbalsupporters”

Uiteraard worden alle gegevens met vertrouwen behandeld.

Hartelijk dank!

Redactie Lunatic News
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: wekke op mrt 24, 2014, 20:58:24
Punt is, als de PVV-stemmer echt wil dat het aantal Marokkanen dat zich met illegale praktijken bezighoudt kleiner wordt dan moeten ze juist niet op de PVV stemmen.

De PVV zorgt ervoor middels de puur generaliserende beeldvorming alleen maar voor dat de allochtonen minder kansen krijgen in onze maatschappij (dat is al het geval trouwens, een Mohammed wordt minder vaak uitgenodigd voor een gesprek dan een Henk).


Ik weet niet hoe het in Nederland gaat, maar hier in België kunnen de extreem rechtste partijen hun "Marokkanen buiten" slogans binnenkort gaan toespitsen op Oost-Europeanen met een voorkeur voor de Roemeense nationaliteit.

Het migratiebeleid trekt nog steeds op niets en nu zetten ze nog nagenoeg alle grenzen open. Mensen die helemaal niets te verliezen hebben, krijgen nu de kans om te gaan stelen in het rijkere westen. Dergelijk ondoordacht beleid blijft ervoor zorgen dat extreem rechts jammer genoeg een bepaald draagvlak heeft. Europese en Belgische regeringspartijen moeten maar eens zorgen dat ze mede dankzij goede regels het migratiebeleid verbeteren en allochtone criminaliteit harder aanpakken. Enkel door vooruitgang op dergelijke punten maak je extreem rechts monddood.
Titel: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 15 maart 2017
Bericht door: TeeZee op feb 01, 2017, 22:00:10
Nou, benieuwd hoeveel partijen er nodig zullen zijn voor een meerderheidskabinet. Er doen er 31 mee aan de verkiezingen van dit jaar.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op feb 02, 2017, 12:09:25
Een zetel of 45 zal onbruikbaar zijn omdat de PVV en de SP niet willen samenwerken en/of omdat niemand met hen wil samenwerken (in het geval van de PVV: gelukkig maar). Dan houd je er 105 over. Daaruit moet een meederheidskabinet worden samengesteld dat zowel in de 2K als in de 1K voldoende steun heeft.

Aan VVD en CDA valt waarschijnlijk niet te ontkomen. Dan zit je op iets van 50. Grote kans dat je dus nog (minstens) 2 andere partijen nodig hebt. De VVD zal nooit toestaan dat zowel GL als de PvdA in een kabinet komen, dus D66 is zeker van z'n plaats.

Om geen 5e partij nodig te hebben, is het van groot belang dat de splinterpartijen zoals klein rechts, PvdD, FvD of 65+ niet te veel zetels afsnoepen. Om de kans op een werkbare en stabiele regering het grootst te maken hoop ik dat iedereen kiest voor één van de grote pro-democratische en samenwerkingsgezinde partijen (VVD, CDA, D66, PvdA, GL dus).
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: spons op feb 02, 2017, 12:55:51
Een zetel of 45 zal onbruikbaar zijn omdat de PVV en de SP niet willen samenwerken en/of omdat niemand met hen wil samenwerken (in het geval van de PVV: gelukkig maar). Dan houd je er 105 over. Daaruit moet een meederheidskabinet worden samengesteld dat zowel in de 2K als in de 1K voldoende steun heeft.

Aan VVD en CDA valt waarschijnlijk niet te ontkomen. Dan zit je op iets van 50. Grote kans dat je dus nog (minstens) 2 andere partijen nodig hebt. De VVD zal nooit toestaan dat zowel GL als de PvdA in een kabinet komen, dus D66 is zeker van z'n plaats.

Om geen 5e partij nodig te hebben, is het van groot belang dat de splinterpartijen zoals klein rechts, PvdD, FvD of 65+ niet te veel zetels afsnoepen. Om de kans op een werkbare en stabiele regering het grootst te maken hoop ik dat iedereen kiest voor één van de grote pro-democratische en samenwerkingsgezinde partijen (VVD, CDA, D66, PvdA, GL dus).

En jij gelooft Rutte nog steeds als hij zegt niet met de PVV te willen samenwerken ?

Hoeveel van zijn beloftes heeft hij al niet geschonden ?
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Jef400 op feb 02, 2017, 13:07:30
Een zetel of 45 zal onbruikbaar zijn omdat de PVV en de SP niet willen samenwerken en/of omdat niemand met hen wil samenwerken (in het geval van de PVV: gelukkig maar). Dan houd je er 105 over. Daaruit moet een meederheidskabinet worden samengesteld dat zowel in de 2K als in de 1K voldoende steun heeft.

Aan VVD en CDA valt waarschijnlijk niet te ontkomen. Dan zit je op iets van 50. Grote kans dat je dus nog (minstens) 2 andere partijen nodig hebt. De VVD zal nooit toestaan dat zowel GL als de PvdA in een kabinet komen, dus D66 is zeker van z'n plaats.

Om geen 5e partij nodig te hebben, is het van groot belang dat de splinterpartijen zoals klein rechts, PvdD, FvD of 65+ niet te veel zetels afsnoepen. Om de kans op een werkbare en stabiele regering het grootst te maken hoop ik dat iedereen kiest voor één van de grote pro-democratische en samenwerkingsgezinde partijen (VVD, CDA, D66, PvdA, GL dus).
Ik twijfel zelfs of VVD en CDA samen aan de 50 zetels komen. Zeker met de groei van de PVV en de suffe koers van het CDA momenteel.  Ik vrees voor vele partijen met enkele zetels, FvD, DENK en dan nog wat er bij komt bij de PvdD en de SGP dat zouden samen zomaar 10 zetels kunnen zijn. Met de PVV erbij zit je dan op 40, SP erbij op 55 niet benutbare zetels. Dan is het maar afvragen wat de PvdA gaat doen, wat daar vanaf gaat en wat daarvan verdeelt gaat worden. Kijk naar een nieuwe wegen kijk naar andere partijen. Ik zie weinig kans tot een stabiele regering. Ik vraag het me af of VVD, CDA, D66 samen boven de 75 uitkomen, de PvdA zie ik niet meer met de VVD gaan, misschien gaat GL wel met de VVD, CDA en D66 in zee. Maar dat wordt een moeilijk kabinet dan.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op feb 02, 2017, 14:04:15
En jij gelooft Rutte nog steeds als hij zegt niet met de PVV te willen samenwerken ?

Hoeveel van zijn beloftes heeft hij al niet geschonden ?

PVV en VVD hebben ook nog één of twee partners nodig, zeker als je de 1K in het stuk betrekt.
Rutte acht ik wel instaat om weer met de PVV in zee te willen maar het CDA zie ik de fout niet nog een keer maken.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op feb 02, 2017, 14:08:27
Ik twijfel zelfs of VVD en CDA samen aan de 50 zetels komen. Zeker met de groei van de PVV en de suffe koers van het CDA momenteel.  Ik vrees voor vele partijen met enkele zetels, FvD, DENK en dan nog wat er bij komt bij de PvdD en de SGP dat zouden samen zomaar 10 zetels kunnen zijn. Met de PVV erbij zit je dan op 40, SP erbij op 55 niet benutbare zetels. Dan is het maar afvragen wat de PvdA gaat doen, wat daar vanaf gaat en wat daarvan verdeelt gaat worden. Kijk naar een nieuwe wegen kijk naar andere partijen. Ik zie weinig kans tot een stabiele regering. Ik vraag het me af of VVD, CDA, D66 samen boven de 75 uitkomen, de PvdA zie ik niet meer met de VVD gaan, misschien gaat GL wel met de VVD, CDA en D66 in zee. Maar dat wordt een moeilijk kabinet dan.

Het CDA is voor veel mensen zonder uitgesproken mening een goed alternatief, zeker nu de VVD op rechts en GL en PvdA op links steeds uitgesprokener worden. Ik zie het CDA een verrassend goede uitslag boeken. Het kan haast niet anders (hoewel ik het graag zou willen) dat VVD en CDA de romp van het volgende kabinet gaan vormen.

Maar naast VVD en CDA zijn nog minstens twee andere partijen nodig. D'66 lijkt me de meest zekere kandidaat. Voor de laatste plaats komen diverse partijen in aanmerking. GL, PvdA en CU lijken me het meest waarschijnlijk. Dus voor de linkse partijen weer het duivelse dilemma: meedoen en afgerekend worden voor de daden van een in essentie rechts kabinet (zoals PvdA nu) of in de oppositie plaats nemen en helemaal geen invloed kunnen uitoefenen.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Joost op feb 02, 2017, 15:01:07
Wat mij opvalt in de huidige politiek is de wirwar aan partijen die slechts voor 1 issue zichzelf verkiesbaar hebben gesteld en ermee wegkomen dat hun argumenten vaak je feitelijk niet kloppen.

Zo'n partij als Artikel 1, dat mist iedere vorm van visie. Kijk op hun site; ze willen de gelijkwaardigheid van mensen versterken. Leuk streven maar dat klinkt meer als een non profit stichting dan iets dat een politieke partij is.

Henk Krol loopt op de radio te verkondigen dat zijn programma niet wordt doorgerekend 'omdat hij het CPB niet vertrouwd'. het is wellicht de meest egoitische partij waar je op kunt stemmen als oudere. Decennia lang hebben ouderen geprofiteerd van de economische groei en voorspoed, hoe haal je het dan in je hoofd om nog meer te eisen terwijl je weet dat jongeren nooit de welvaart kunnen bereiken die ze zelf behaald hebben.

De VVD is niet mijn partij en Rutte een matig uithangbord maar de partij heeft wel een visie op alle punten.

Een regering met de PVV gaat er gewoonweg niet komen. CDA-VVD-D66 lijken wel al zeker als begin van een coalitie, wie er dan nog aansluit is een grote verrassing. Ik denk niet dat de VVD en SP of GL niet zien zitten om met elkaar te regeren, daarvoor liggen hun ideeen toch veel te ver uit elkaar. Ik hoop dan maar dat de PvdA zich enigszins hersteld.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op feb 02, 2017, 15:44:51
Joost slaat de spijker op zijn kop.

Vrijwel alle nieuwe partijen zijn ontstaan uit een bepaald soort (vaak onterechte) onvrede. Als je regeringsverantwoordelijkheid wil, dan kun je niet aankomen met een stel issues waarvoor je je sterk maakt en voor de rest geen mening hebben. Alleen bij de klassieke partijen en in mindere mate de SP zie je een verkiezingsprogramma dat alomvattend is en is gebaseerd op een basisideaal dat doorwerkt op alle beleidsterreinen. Met andere woorden: er zit visie in en er zit structuur in.

Met de idealen en de visie van die partijen kun je het eens of oneens zijn, maar je weet zeker dat als ze aan de macht komen, er geen grote rampen gebeuren. In de VS is momenteel te zien dat die rampen wel kunnen gebeuren als er opportunisten of populisten aan de macht komen.

Op VVD/CDA/D66 wil ik mijn geld ook wel zetten. Ik denk wel dat het dit keer wel eens GL kan zijn dat in het kabinet komt. De PvdA heeft ondervonden wat er gebeurt als je als linkse partij in een rechts kabinet terecht komt en zal niet zo snel toehappen. Ik denk dat VVD/CDA/D66 niet zoveel te kiezen zullen hebben....
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Koning Kriel op feb 02, 2017, 16:10:27
Ben zelf VVD lid en een tijd lang ook actief geweest. Nu met het oog op mijn maatschappelijke carriere gestopt met actief zijn in de politiek. Hoewel ik het regelmatig niet eens ben met de VVD (bijvoorbeeld de brief van Rutte) is het wel de partij die qua ideologie aansluit bij wat ik vind. Wat mij net als o.a. Joost stoort aan veel andere partijen is dat er geen ideologisch gedachtengoed is. Voor de SP, de PVV, 50+ en al die andere partijen is niet in te schatten hoe zij op een bepaald thema gaan reageren. Ik roep daarom al een tijdje naar iedereen in mijn omgeving om de komende verkiezingen in ieder geval te gaan stemmen. Als het aan mij ligt natuurlijk op de VVD maar bovenal op een partij met een visie en een ideologie.

Ik geloof overigens niet dat de VVD nogmaals met de PVV in zee gaat. Ik, en ik denk nog vele andere met mij, zeg dan per direct mijn lidmaatschap op. Met die move zou de VVD haar eigen graf graven. Het zal dan ook bjizonder lastig worden om een coalitie te smeden.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: ðe waan op feb 10, 2017, 16:34:54
Vergeet ook niet dat de PVV ten opzichte van de tijd dat ze gedoogsteun leverden exponentieel geradicaliseerd is. Wilders spuit momenteel vrijwel alleen nog maar ongrondwettelijke ideetjes te ruimte in. Daar kun je als normale partij bijna niet meer mee samenwerken zonder compleet gezichtsverlies te lijden.

Het zou me ook niet verbazen als er een minderheidskabinet komt dat op zoek moet naar gelegenheidsmeerderheden. En dat is denk ik ook beter dan een al te geforceerd meerderheidskabinet.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: DanielsenAxedal op jan 25, 2018, 20:55:19
Ik heb CDA gestemd en ben lid geweest + geflyerd voor hen in de wijken.
Nu ik filosofie studeer heeft mij dit de ogen meer laten openen en zie ik hoe erg het CDA nog vast blijft houden aan oude tradities, christelijken.
Nu moet ik mij weer volledig gaan inlezen op de komende verkiezingen (gemeente) en dit gaat erg interessant worden.
Ik heb les gegeven in Maatschappijleer en hierdoor is mijn kennis groots, voor vragen kan je altijd bij mij terecht.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Kölsche Bosschenaar op jan 25, 2018, 23:56:23
Ik heb CDA gestemd en ben lid geweest + geflyerd voor hen in de wijken.
Nu ik filosofie studeer heeft mij dit de ogen meer laten openen en zie ik hoe erg het CDA nog vast blijft houden aan oude tradities, christelijken.
Nu moet ik mij weer volledig gaan inlezen op de komende verkiezingen (gemeente) en dit gaat erg interessant worden.
Ik heb les gegeven in Maatschappijleer en hierdoor is mijn kennis groots, voor vragen kan je altijd bij mij terecht.
Ik ben wel benieuwd welke nieuwe inzichten je dan hebt vergaard tijdens je studie. Dat het CDA vasthoudt aan christelijke tradities en waarden had ik je van te voren ook wel kunnen vertellen. Zie zelf ook niet in wat hier mis mee is. Kun je dit nader toelichten?
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: hgrm op jan 26, 2018, 10:53:10
Ik vind juist dat de C van CDA van alles kan zijn maar dat het Christelijke daarvan niet echt uit de verf komt. Ik vind het eerder de C van conservatief.Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: DanielsenAxedal op mrt 01, 2018, 10:49:18
Ik dacht eerst dat dit juist nuttig en uiteindelijk het meeste baat zou hebben voor de samenleving, maar het vasthouden aan  alle tradities en conservatief zijn is dat niet denk ik nu.
Echter zijn er wel een aantal punten die ik zo fantastisch blijf vinden. Zoals de maatschappelijke dienstplicht die terug zou komen, het Wilhelmus invoeren op scholen en het terugbrengen van de studiefinanciering. Om deze punten alleen al heeft het CDA bij mij een grote voorsprong op de rest. De extra belasting op vlees ben ik ook een fan van. Sowieso is belasting geweldig uiteindelijk,  dit zorgt voor een betere verzorgingsstaat. Het simpele volk is tegen belastingen en wilt het enkel omlaag.

Ik dien mij te herinlezen betreffende de partijen die mee doen bij mijn gemeente voor de verkiezingen. Ik zal denk ik gaan kiezen tussen het CDA, VVD, D66 en ach, PvdA zal ik ook even doorscannen.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: FC_Emmen op mrt 01, 2018, 11:11:42
De extra belasting op vlees ben ik ook een fan van. Sowieso is belasting geweldig uiteindelijk,  dit zorgt voor een betere verzorgingsstaat. Het simpele volk is tegen belastingen en wilt het enkel omlaag.
Wat mij betreft gaat de belasting naar 90%. Hoe meer, hoe beter.
Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Nort op mrt 01, 2018, 11:43:57
Ik dien mij te herinlezen betreffende de partijen die mee doen bij mijn gemeente voor de verkiezingen. Ik zal denk ik gaan kiezen tussen het CDA, VVD, D66 en ach, PvdA zal ik ook even doorscannen.
Je weet dat het gaat om REGIONALE verkiezingen, standpunten van LOKALE afdelingen liggen soms dwars op het LANDELIJKE standpunt. Buiten dat, de gemeenteraads verkiezingen gaan b.v. niet over belastingen (hooguit de OZB), wel/geen migranten en nog tientallen andere punten die door het 'volk' als argumenten worden gebruikt zónder zich te verdiepen in de standpunten van de partij.

Titel: Re: Tweede Kamerverkiezingen Nederland 9 juni 2010
Bericht door: Robbie op mrt 01, 2018, 14:57:27
Wat mij betreft gaat de belasting naar 90%. Hoe meer, hoe beter.

LoL