Auteur Topic: Belgie  (gelezen 469145 keer)

0 leden en 2 gasten bekijken dit topic.

Offline Joost

 • Berichten: 8118
Re: Belgie
« Reactie #2205 Gepost op: jan 03, 2020, 08:53:10 »
Instant update;

Citaat
Oud-Heverlee Leuven beslist beroep aan te tekenen bij het BAS tegen de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep rond de gestaakte wedstrijd tegen Union.
OH Leuven nam donderdag kennis van de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB rond de gestaakte wedstrijd tussen OHL en Union Saint-Gilloise van 1 november door de lichtpanne.

De club is ontgoocheld dat de Geschillencommissie niet heeft geantwoord op de argumenten die op de zitting werden aangebracht en met de nodige documenten ondersteund.

Daarom heeft OH Leuven beslist om beroep aan te tekenen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.

Offline Jef400

 • Berichten: 1175
Re: Belgie
« Reactie #2206 Gepost op: jan 03, 2020, 09:15:04 »
Stroomuitval is in Nederland in ieder geval eigenlijk altijd overmacht. Ik zou het vreemd vinden als dat in België anders zou zijn.

Offline Joost

 • Berichten: 8118
Re: Belgie
« Reactie #2207 Gepost op: jan 03, 2020, 09:56:47 »
Stroomuitval is in Nederland in ieder geval eigenlijk altijd overmacht. Ik zou het vreemd vinden als dat in België anders zou zijn.

Artikel B1518 lid 4;

Citaat
4. In geval van defect, moet de scheidsrechter aan de bezochte club maximum een half uur globaal respijt geven om het defect te herstellen.
Indien dit niet lukt, verliest de bezochte club de wedstrijd met forfaitscore, tenzij het een algemeen defect betreft dat de sector treft of een defect in de elektriciteitscabine die exclusief dient voor de club en waaraan niet kan worden verholpen spijts de voorzorgen door de bezochte club getroffen, om ter plaatse of in de onmiddellijke nabijheid beroep te kunnen doen op een aangestelde van de distributiemaatschappij, te beschikken over voldoende hulp en over het onontbeerlijk vervangingsmateriaal.

In het Nederlandse reglement kennen we zulke specifieke regels overigens niet.

Offline Jef400

 • Berichten: 1175
Re: Belgie
« Reactie #2208 Gepost op: jan 03, 2020, 10:38:36 »
Niet in het bondsreglement omdat we hoger op de wetgevende ladder hebben afgesproken wat overmacht betreft. Ik vind het persoonlijk ook een rare uitspraak, maar ik zal hem eerst moeten bestuderen voordat ik er definitief een klap op geef.

Offline Joost

 • Berichten: 8118
Re: Belgie
« Reactie #2209 Gepost op: jan 08, 2020, 17:07:01 »
Sportleven heeft weer een Pareltje opgeleverd;

Citaat
Dossier 16/19-20: Bondsactie ingeleid door het Bondsparket tegen KRC Genk n.a.v. de wedstrijd 1A - R. Standard de Liège – KRC Genk van 19.10.2019
Gelet op het verslag van de Match Delegate van 20.10.2019;
Gelet op de bondsactie vanwege het Bondsparket tegen KRC Genk van 22.10.2019; Op de zitting van 08.11.2019 zijn verschenen en werden gehoord: - Het Bondsparket, vertegenwoordigd door Bondsprocureur Kris Wagner;
- De club KRC Genk, vertegenwoordigd door Dhr. Jochem Martens (Legal counsel);
Gelet op de indicatieve tabel voor het profvoetbal (clubs);
De Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal (hierna: GCHBP) is conform het artikel P272.2221.9 van het Bondsreglement bevoegd om de Bondsactie uitgaande van het Bondsparket in eerste aanleg te behandelen.

Feiten

Uit het verslag van de Match Delegate blijkt dat na het eindsignaal door de supporters van KRC Genk werd gezongen “Les wallons c’est du caca”.

Standpunt van de partijen

Het Bondsparket
Het Bondsparket voert aan dat een spreekkoor dat zoals in casu ‘Les Wallons c’est du caca’ gericht is tegen een gehele bevolkingsgroep niets te maken heeft met een gezonde sportieve rivaliteit. Het spreekkoor is diep kwetsend tegenover een ganse bevolkingsgroep en getuigt van een totaal gebrek aan respect terwijl het ook aanzet tot haat.

KRC Genk
KRC Genk ontkent de bewuste gezangen niet, maar kan niet akkoord gaan met de visie die het Bondsparket hanteert.
KRC Genk benadrukt haar ontstaansgeschiedenis en haar DNA waaruit een grote diversiteit blijkt. Meer nog, KRC Genk is een voorbeeld van diversiteit, een smeltkroes van verschillende nationaliteiten die elkaar vinden in de sport. KRC Genk verwijst daarbij ook naar haar jeugdwerking waar spelers reeds op zeer jonge leeftijd worden gewezen op de noodzaak van respect voor iedereen.
KRC Genk neemt ook diverse initiatieven naar en met haar supporters om een aangename, familiale en respectvolle sfeer te creëren in haar stadion. KRC Genk benadrukt dat zij als club zelf strenge maatregelen neemt t.a.v. supporters die zich misdragen.
Daarnaast verwijst KRC Genk ook naar de onduidelijkheid inzake spreekkoren die er heerst en stelt de club vast dat de spreekkoren niet steeds op dezelfde manier worden behandeld. Hierdoor bestaat er een duidelijke rechtsonzekerheid.
KRC Genk verwijst daarbij in het bijzonder naar de Powerpointpresentatie die werd gehanteerd tijdens een uiteenzetting voor de match delegates waarbij men aan de hand van concrete voorbeelden heeft trachten duidelijk te maken welke spreekkoren al dan niet als kwetsend en/of beledigend dienden gerapporteerd te worden. In deze presentatie wordt bijvoorbeeld de uitspraak “Ndongala, voleur” niet als kwetsend en/of beledigend aangemerkt. Ook de uitspraak “filles de pute” wordt als niet kwetsend en/of beledigend gezien.
KRC Genk is van oordeel dat deze willekeur geen aanleiding kan geven tot bestraffing.

Beoordeling

De GCHBP stelt vast dat het verslag van de match delegate genuanceerder is dan de schriftelijke bondsactie vanwege het Bondsparket.
Zo staat het volgende letterlijk te lezen in het (uitstekende) verslag van de match delegate:
“De bezoekende supporters werden in de loop van de week gesensibiliseerd door het clubbestuur en dit wierp zijn vruchten af. Er werd geen pyrotechnisch materiaal meegebracht naar het stadion en tijdens de wedstrijd gedroegen de bezoekende supporters zich voorbeeldig.”
Maar ook:
“Na het eindsignaal werd door de bezoekende aanhang die zich heel de wedstrijd voorbeeldig gedragen hadden ‘les Wallons, c’est du caca’ gezongen. Geen invloed op de wedstrijd die op dat ogenblik afgelopen was.”
De GCHBP dient aldus vast te stellen dat het gedrag van de supporters van KRC Genk zowel voor als tijdens de wedstrijd voorbeeldig was en dat er enkel na afloop van de wedstrijd gezangen zijn geweest die de match delegate heeft genoteerd. Deze gezangen hebben het verloop van de wedstrijd echter niet kunnen beïnvloeden.
De GCHBP deelt de bezorgdheid van de club omtrent de onduidelijkheid met betrekking tot de definitie van beledigende, kwetsende of discriminerende spreekkoren. Het kan niet ontkend worden dat bepaalde spreekkoren door de ene match delegate waarschijnlijk anders zullen geïnterpreteerd worden dan door een andere match delegate. Dit kan niet anders dan tot onduidelijkheid en rechtsonzekerheid leiden bij de clubs, hetgeen absoluut dient vermeden te worden.
De GCHBP neemt ook kennis van het feit, niet tegengesproken ter zitting door het Bondsparket, dat een Powerpointpresentatie werd overgemaakt aan de clubs waarin voorbeelden vermeld werden van woorden die niet door de beugel kunnen en woorden die blijkbaar wel door de beugel kunnen. Groot is de verbazing van de GCHBP wanneer vervolgens wordt vermeld door het Bondsparket dat deze Powerpointpresentatie niet meer relevant is aangezien in een email bericht van 11 oktober 2019 de match delegates de uitdrukkelijke instructie hebben ontvangen om “alle gevallen van spreekkoren” op te nemen in het verslag. Deze email werd echter NIET aan de clubs bezorgd waardoor men er redelijkerwijze vanuit mag gaan dat de clubs nog steeds van oordeel zijn dat sommige spreekkoren wel mogen en andere niet mogen.
Deze onduidelijkheid maakt het de clubs onmogelijk om haar supporters (en overkoepelende supportersclubs) op een correcte manier te informeren met het oog op het vermijden van niet-aanvaardbare spreekkoren.
De GCHBP is bovendien van oordeel dat spreekkoren dienen beschouwd te worden als een collectieve uiting van een bepaalde mening. De GCHBP is van oordeel dat de vrijheid van meningsuiting als een uiterst waardevol goed dient beschouwd te worden dat de grootste bescherming geniet. Beperkingen op de vrijheid van meningsuiting dienen daarom met de grootste voorzichtigheid gehanteerd te worden.
De GCHBP deelt de mening van het Bondsparket dat sommige spreekkoren inderdaad smakeloos zijn. Echter, zoals de Romeinen reeds zeiden: “De gustibus non est disputandum”. De GCHBP is daarom ook van oordeel dat zulke spreekkoren niet door haar moeten bestraft worden.
Spreekkoren die in strijd zijn met de wet kunnen bovendien aanleiding geven tot een strafrechtelijke vervolging. Het is aan de bevoegde overheidsinstanties om daarin hun verantwoordelijkheid op te nemen.
De GCHBP deelt verder ook de mening van de club dat voetbal nog steeds gepaard gaat met emotie. In het kader daarvan dient een zekere tolerantie aan de dag te worden gelegd ten aanzien van bepaalde spreekkoren. Dit betekent echter niet dat alles toegelaten is (zie hierboven).
Tot slot van dit onderdeel kan de GCHBP ook begrip opbrengen voor de stelling van de club dat zij bezwaarlijk aansprakelijk kan gesteld worden voor de woorden die uit de kelen van sommige van haar supporters komen. Men kan als club moeilijk tape plakken op de mond van elke toeschouwer uit schrik dat hij (volgens het Bondsparket) verkeerde woorden gaat uitschreeuwen.
OM DEZE REDENEN
De Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal beslist om de club KRC Genk geen sanctie op te leggen. Namen deel aan de debatten op 8 november 2019 en hebben beslist: Didier Detollenaere (Voorzitter), Dirk Thijs en Geert Joosten (leden), bijgestaan door Paavo De Smet (secretaris).
Aldus uitgesproken door Geert Joosten en Dirk Thijs te Brussel op 3 januari 2020.

Offline Saltacampos

 • Berichten: 1191
 • Geslacht: Man
Re: Belgie
« Reactie #2210 Gepost op: jan 23, 2020, 13:24:58 »
Pijnlijk artikel over de toestand in de nationale amateurreeksen, de clubs vallen als vliegen door de te hoge spelerslonen en de te beperkte belangstelling...
Wie daar zoals ik geregeld gaat kijken, zal het alvast weinig verwonderen, helaas.

https://sporza.be/nl/2020/01/23/financiele-problemen-voetbalclubs-lagere-klasse/
Het belangrijkste voetbal is het amateurvoetbal

Offline Joost

 • Berichten: 8118
Re: Belgie
« Reactie #2211 Gepost op: jan 23, 2020, 14:27:39 »
Tsja, het is helaas logisch. Clubs blijven de spelers teveel betalen en dus zullen er clubs om blijven vallen.

Offline Football-Weekends

 • Berichten: 100
 • Geslacht: Man
 • www.football-weekends.com
  • Football-Weekends
Re: Belgie
« Reactie #2212 Gepost op: jan 23, 2020, 17:43:06 »
Pijnlijk artikel over de toestand in de nationale amateurreeksen, de clubs vallen als vliegen door de te hoge spelerslonen en de te beperkte belangstelling...
Wie daar zoals ik geregeld gaat kijken, zal het alvast weinig verwonderen, helaas.

https://sporza.be/nl/2020/01/23/financiele-problemen-voetbalclubs-lagere-klasse/

Gaat uiteindelijk over het 4de niveau.. Peter van Houdt gaf in een interview met Het Belang van Limburg aan dat hij het aantal spelers dat full time gaat werken op 1 hand kan tellen. Niet onbegrijpelijk dus. Dan hebben ze bij Geel nog geluk dat ze zo slecht draaien, anders hadden ze ergens in oktober al in de problemen gezeten.
« Laatst bewerkt op: jan 23, 2020, 17:53:30 door Football-Weekends »
Favoriete club: KVK Tienen
Recent bezochte wedstrijden: http://www.football-weekends.com/year-2018/
www.football-weekends.com